Landsgildet

Aalborg Stads- og Distriktsgilde

Gildeposten

Sct. Georg på nettet

Regnbuebogen  Håndbog for gildebrødre

Facebook:

Sct Georgsgilderne i Aalborg

Sct Georgsgilderne i Danmark