Grupperne 2019/2020

Gruppelederne står i 1. linie

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe 
Villy Ove Carl Emil
Klaus Mogens Jørgen Christensen
Svend Erik Flemming Peter
Peder Hans Jørn Hans-Jørgen
Poul Finm Claus
     

 

Grupperne 2018/2019

Gruppelederne står i 1. linie

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe 
Villy Finn Carl Emil
Klaus Mogens Jørgen Christensen
Svend Erik Flemming Peter
Peder Hans Jørn Hans-Jørgen
Poul Ove Claus
  Jørgen Scheving  

Udenfor grupperne: Svend Kjeld

Grupperne 2018/2020

Gruppelederne står i 1. linie

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe 
Villy Finn Carl Emil
Klaus Mogens Jørgen Christensen
Svend Erik Flemming Peter
Peder Hans Jørn Hans-Jørgen
Poul Ove Claus
  Jørgen Scheving  

Udenfor grupperne: Svend Kjeld

Grupperne 2016/2018

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe  4. Gruppe 
Henning  Hans Jørn H. Claus H Peter J.
Bent Ove Hans-Jørgen O. Frank Carl Emil
Flemming B. Jørgen C. Ove Ernst
Svend Erik Jørgen S. Peder B.P. Flemming H.
Finn Klaus C. Reinhardt Poul
  Mogens Svend Harald Svend Kjeld
      Villy

Grupperne 2014/2016

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe  4. Gruppe 
Peter J Svend Erik Jørgen S. Carl Emil
 Bent Ove Jørgen C. Peder B-P. Svend Harald
Flemming B Finn  Henning Reinhardt
Frank Claus H Villy Ove
Poul Ernst Klaus C. Flemming H
  Hans-Jørgen O Svend Kjeld Hans Jørn H.
      Mogens

Grupperne 2012/2014

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe  4. Gruppe  5. Gruppe 
Reinhardt Svend Erik Carl Emil Peter J Flemming B
Jørgen C. Peter T.  Klaus C. Bent Ove Claus H
Henning Flemming H Frank Ove Svend Harald
Finn Jørgen S. Peder B-P. Jørn A Hans Jørn H.
Villy Svend Kjeld Ernst Poul Hans-Jørgen O
       

Udenfor grupperne: Mogens

Grupperne 2011/2012

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe  4. Gruppe  5. Gruppe 
Bent Ove Flemming B Ove Finn Hans Jørn H.
Flemming H Carl Emil Peder B-P. Klaus C. Jørgen H
Jørgen S. Svend Harald Svend Erik Villy Jørgen C.
Reinhardt Hans-Jørgen O Svend Kjeld Peter J Henning
Carl Emil Ernst Jørn A Peter T.  Frank
    Poul Claus H

Udenfor grupperne: Mogens

Grupperne 2009/2010

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe  4. Gruppe  5. Gruppe 
Peder B-P. Flemming B Poul

Henning

Reinhardt
Peter T.  Klaus C. Jørgen S. Ove Svend Kjeld
Jørgen H Finn Jørgen C. Svend Erik Ernst
Frank Claus H. Mogens Peter J Hans Jørn H.
Carl Emil Flemming H Svend Harald    Hans-Jørgen O
      Jørn A

Udenfor grupperne: Bent Ove (efter Landsgildetinget formodes det, at BOH vender tilbage til 4. gruppe)

 

Grupperne 2008/2009

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe  4. Gruppe  5. Gruppe 
Peder B-P. Flemming B Poul

Henning

Reinhardt
Peter J Klaus C. Jørgen S. Peter T.  Svend Kjeld
Ove Jørgen H Jørgen C. Svend Erik Ernst
Frank Claus H. Peter H.   Hans Jørn H.
Carl Emil Flemming H Mogens    Hans-Jørgen O
  Finn Svend Harald Jørgen A

Udenfor grupperne: Bent Ove (efter Landsgildetinget formodes det, at BOH vender tilbage til 4. gruppe)

 

Grupperne 2006/2007

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe  4. Gruppe  5. Gruppe 
 Flemming B  Jørgen C.  Ernst Jørgen A Finn
 Peter J  Bent Ove Peter H.   Svend Kjeld Jørgen H
 Ove Svend Harald Klaus Jørgen S. Hans Jørn H.
Reinhardt Hans-Jørgen O Svend Erik Peder B-P. Flemming H. 
Carl Emil Frank    Leif Peter T.  Henning
  Poul

udenfor grupperne Mogens

 

Grupperne 2004/2005

1. Gruppe 2. Gruppe  3. Gruppe  4. Gruppe  5. Gruppe 
Finn  Henning Carl Emil Ove Svend Kjeld
Klaus Poul Peter H. Mogens Svend Erik
Jørgen C. Peter T. Bent Ove Svend Harald Leif
Reinhardt Ernst Flemming B Peder B-P. Flemming H. 
Hans Jørn H. Frank   Jørgen A Hans-Jørgen O
Peter J Jørgen S.

Denne side er senest opdateret 21. maj 2019