Her kan du finde nogle af 1. gildes indlæg i gildeposten

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011 
april januar januar januar   januar februar februar februar januar
  marts februar februar februar marts marts marts marts april
  maj oktober marts marts maj maj april april  
  august december maj august december   maj    
      oktober september   september august august september
      december oktober     september september oktober
        november   november november november  
december december     december   december december december december
2012     2013 2014 2015 2016 2017 2018
januar januar januar januar januar januar Januar
februar februar februar februar februar februar  
  marts marts marts   marts  
august april april april april april  
september august maj maj maj maj  
  september august juni juni juni  
november oktober september august juli    
december november oktober oktober september september  
    november november oktober november  
    december   november    
        december    

2002


April.

Den 23. april holdt vi som vi plejer Sct. Georgsgildehal i Helligåndsklosteret. 24 gildebrødre fra 1.Gilde og 9 gæster, heraf 3 helt fra Herning, var mødt op til denne festlige og højtidelige aften. Vi startede igen med en optagelse, denne gang Jørgen Christensen fra Vestbjerg. Herefter skulle Klaus Cordes optages som væbner, og  i sit væbnersvar talte han over emnet “Hvad kan jeg gøre for at gøre livet lysere for andre”. Heri nævnte han, at man skal være meget varsom med ironi, da ikke alle opfatter det rigtigt samt betydningen af, at man selv aktivt gør noget godt for sine nærmeste. I gildemestertalen omtalte Flemming et besøg, han og hans familie i 1987 havde gjort til en ganske lille, men meget smuk ø, syd for England. Det var imidlertid ikke en tilfældig ø, men selveste Brownsea  Island, hvor Baden Powel i 1907 ledede den første spejderlejr i historien. Efter at have hørt Sct. Georgsbudskabet, sluttede vi kreds og bekræftede i fællesskab gildeløftet. Til sidst var der udskiftning af det meste af gildeledelsen. De nye i ledelsen er:

Mester: Mogens Danielsen

Skatmester: Svend Harald Jensen

Herolder: Flemming Boye og Klaus Cordes

Eftergildehallen blev ledet af Jørgen Scheving, og mange brugte her lejligheden til at takke Flemming for en fortræffelig måde at lede gildet på, samt for inspirerende, og spændende gildemestertaler. Til sidst afslørede Mogens de nye gruppeinddeliger. De kan ses på vores hjemmeside, som let kan findes ud fra Landsgildets side.


December 2002

Første weekend i oktober drog 14 gildebrødre ud på den traditionsrige gildeweekend. Vi startede i Sæby med at se kirken, som på trods af, at altertavlen var sendt til renovering, var et spændende besøg. Hver måned får de en ny altertavle, og de er alle lavet af byens børn. Vi så 12 meget forskellige og flotte tavler, som var udstillet i kirken. Vi var også et smut på havnen for at se den nye statue ‘fruen fra havet’, herefter droppede vi det kulturelle pga. regn og gik på pub. Hytten vi havde valgt i år var ren luksus med rigtige senge til alle  og bløde stole at slappe af i. Om eftermiddagen fik vi besøg af Werner von Braun, som lærte os at bygge og fyre vandraketter højt op i stratosfæren. Middagen var som forventet, dvs. udsøgt kulinarisk oplevelse. Mester lærte i øvrigt, at selv om, det man drikker, det ligner æblesaft i en simpel plastflaske, kan det godt være Slimovitch. Søndag fik vi besøg af pigerne og på hjemvejen var vi igen kulturelle med besøg på bl.a. Dronninglund Kunstcenter, hvor vi var til fernisering med moderne installationskunst.

Til novembergildehallen var vi samlet 24 gildebrødre. Mogens talte om grundlaget for vores tilværelse, den kristne tro, som sætter den personlige frihed meget højt. Den bygger på det nye testamente, medens f.eks jøderne holder sig til, hvad der står i det gamle testamente. Klaus Cordes brugte de 5.min til at causere over hvordan man kan komme fluerne til livs. Det har Storm P. skrevet en vittig historie om. Her er mit liv: denne gang var det Flemming Boye’s tur. Tænk han er eksistentialist og har læst Søren Kirkegaard. Godt, at du kom til Aalborg og ikke blev hængende på Lolland-Falster.

Julen nærmer sig.... og derfor drog næsten hele 1. gilde med koner og børnebørn til, hvad vi troede var den sædvanlige juletur i Hammer Bakker. Men nej. traditioner er til for at brydes, så i stedet for at gå den sædvanlige rute i Bakkerne, førte Scheving os ad nye og ukendte stier så vi bl.a. så en enorm stor mindesten for sagfører Olesen. Efter turen i bakkerne var der en ny overraskelse... vi fik ikke julefrokost, men hjemmelavet andebryst og flæskesteg. Med de kokke er det ikke kun gennemsnits -alderen, men også -vægten der stiger i vort gilde. Billeder findes på vores hjemmeside.


Januar 2003

Lørdag den 6. december afholdt vi vores årlige juletur. Denne gang var turen henlagt til Drastrup Skov hvor vi, på grund af den meget kolde vind fra Limfjorden, kun gik en ganske kort tur. Grunden til at vi i år valgte dette område i stedet for som tidligere Hammer Bakker var, at 2. gruppe syntes, vi skulle se, hvad man fra vandforsyningens side gør for at sikre at byens borgere også langt ind i fremtiden kan få helt rent drikkevand. Efter turen i den friske luft kørte vi tilbage til Gildeborgen, hvor vi nød en fortjent julefrokost.

Næste arrangement bliver nytårsgildehal den 21. januar.

 


Marts 2003

Februar gildemødet var i år henlagt til gildeborgen, det var annonceret som et mandemøde, hvor vi havde lejlighed til at diskutere gildets fremtid og hvad vi kunne tænke os af indhold i vores gildeliv. En rigtig god aften i demokratiets navn.

Gildeting den 19.marts forløb helt som planlagt, hvilket bl.a. skyldtes vores dirigent Jørgen Scheving. Regnskabet blev godkendt selv om budgettet var overskredet med godt 2000kr. Det var derfor naturligt at forhøje kontingentet fra 260kr. til 275kr. pr. kvartal. For 15 år siden gav vi 250kr. så det er slet ikke fulgt med prisudviklingen i samfundet. Som ny gildeledelse valgtes:

·        GM Mogens Danielsen

·        GK Klaus Cordes

·        GS Svend Harald Jensen 

23. april bliver der Sct Georgs gildehal i Klosteret og den 5. maj inviteres Scleroseforeningen til besøg på Nordjyske Stiftstidende.

 


Maj 2003

Sct. Georgs gildehal blev som vanligt holdt i Helligåndsklosteret på dagen den 23. april. Festlig aften med mange gæster (især 11. gilde var igen godt repræsenteret) To medlemmer, Sigurd Nielsen og Peter Hansen aflagde denne aften væbnerløfte, og straks herefter blev Sigurd indsat som herold. Ved højsædet blev Klaus Cordes indsat som ny kansler. Tak til Hans-Jørgen Ottesen for din tid på posten. At vi har en gildemester, som ikke er bage for at sige sin mening, fik vi bekræftet i gildemestertalen. Denne gang var det 68-generationen, som stod for tur. Selv om vi er en hel del fra denne generation, kan vi godt deltage i gildemødet den 21. maj, som bliver et besøg hos Ældresagen.

 Ved besøget hos Ældresagen fik vi et godt indblik i hvad, den står for. Her kan man bl.a. få gratis rådgivning om en række relevante forhold, eller man kan selv yde noget i form af hjælp til andre. Et af de kommende kurser hedder ”byg din egen computer”. Det var overraskende at høre, at alle lovforslag fra folketinget kommer til udtalelse i Ældresagen inden de vedtages. Sikke en magt de/vi gamle har.


August 2003

Friluftsgildehal fælles med 2. gilde var igen i år henlagt til Flamsted centret. Vi var mødt talstærkt op ca. 60 personer i alt. 2. gilde stod for den udendørs gildehal. Hanne Thygesen kom i sin gildemestertale ind på begrebet tid, hvad er tid og hvordan oplever vi tiden. Jørn Agerhus holdt 5. min og han fortalte en historie om, hvordan det kunne tænkes at gå, hvis Noha’s ark skulle bygges i dag. Ved eftergildehallen blev den medbragte mad spist og da mørket faldt på blev de levende lys sat på bordene og en hyggelig lejrbåls stemning bredte sig. En dejlig aften i acceptabelt vejr.

Næste arrangement i 1. gilde bliver dragegildehallen den 17. september.


December 2003

”Hvor smiler fager den danske kyst” var udgangspunkt for gildemesters tale ved 1. gildes november gildehal. Som et symbol på vores nationale værdier, der er under stadig påvirkning ude fra. Mogens kom ind på mange aspekter af det danske, herunder historien om Dannebrog – endnu et symbol på de nationale værdier, som er væsentlige at fastholde for fremtidige generationer.

Flemming Boye holdt 5 min. Sct. Georg og fortalte om tanker og følelser efter pludselig afskedigelse til ansættelse i nyt job. I ”her er mit liv” førte Peter Thygesen os fra barndommen i Sønderjylland til spejdertiden i Århus og videre til sit voksenliv i det nordjyske.

Det blev en hyggelig og udbytterig aften for den lille snes gildemedlemmer, der deltog.


Januar 2004

Lørdag den 6. december afholdt vi vores årlige juletur. Denne gang var turen henlagt til Drastrup Skov hvor vi, på grund af den meget kolde vind fra Limfjorden, kun gik en ganske kort tur. Grunden til at vi i år valgte dette område i stedet for som tidligere Hammer Bakker var, at 2. gruppe syntes, vi skulle se, hvad man fra vandforsyningens side gør for at sikre at byens borgere også langt ind i fremtiden kan få helt rent drikkevand. Efter turen i den friske luft kørte vi tilbage til Gildeborgen, hvor vi nød en fortjent julefrokost.

Næste arrangement bliver nytårsgildehal den 21. januar.

 


Februar 2004

Så blev det igen nytår med festlig gildehal. Denne aften startede med væbneroptagelse af Jørgen Christensen. Hans væbnerspørgsmål lød ”Hvorledes gør man sin pligt mod sit land?” Dette havde Jørgen tænkt grundigt over, så vi fik et godt svar. Mogens Danielsen kom ind på mange emner i sin gildemestertale og dele af talen var tydeligvis inspireret af Dronningens nytårstale. Mogens berørte bl.a. kravet om et hurtigt og effektivt uddannelsessystem. Han mente dog, at man i stedet kunne udnytte 10. klasse til emner som dannelse, fordybelse i et emne, personlig udvikling, drøftelse/samtale om demokrati og samfundsforhold, omsorg for andre og værdinormer. Det er dejligt med en gildemester der engagerer sig i samfundsdebatten. Jørgen Scheving gav os 5 min. om emnet at drage omsorg for de svage i samfundet, ikke mindst andre gildebrødre. Eftergildehallen  startede med sprængning af (bord)bomber efterfulgt af verbale bomber… (læs livlig diskussion)

Næste arrangement er gildemøde med besøg i boligforeningen Fjordblink.

 


Oktober 2004

Den første weekend i oktober er vi altid på tur. I år var turen tilrettelagt af 3. gruppe, som havde valgt, at vi skulle se og opleve noget af det nordlige Vendsyssel.  Vi mødtes ved Bangsbo museum, hvor Carl Emil Heidemann fortalte om området og bygningerne. Herfra gik turen gennem dyrehaven med mange rådyr til Pikker  bakkerne med udsigt næsten til Skagen.

  Nu kom en enkelt regnbyge og det var tid for kaffe i Møllehuset.

  Åstedet for den kulinariske/kulturelle del af turen (det er jo det, det drejer sig om) blev udlevet i  Åsted hytten i Ådalen vest for Frederikshavn.

  Herlig mad, som kun blev overgået af en ganske overdådig smuk natur omkring hytten.

  14 mand deltog i turen og 9 piger kom om søndagen til brunch og tur i naturen.

  Billeder fra turen kan ses på vores hjemmeside.

  Næste arrangement bliver gildemøde den 4. november med besøg bag scenen i Aalborg Hallen.

 


December 2004

Til novembergildehallen blev Reinhardt Rasmussen optaget som væbner. På spørgsmålet om han følte sig mere ansvarsbevist efter at være blevet medlem af gildet, kunne Reinhardt klart svare nej. Dette blev begrundet i, at han allerede fra barnsben havde lært at tage ansvar for sin egen situation. Finn Bramsens gildemestertale var om etik i hverdagen og Svend Harald Jensens 5.min handlede også om etik, moral og ansvar. På denne måde blev der en fin helhed ud af alle 3 indlæg, hvilket flere bemærkede ved eftergildehallen.

 

4. december var vi (15bildebrødre og 16 gæster) på den traditionelle juletur i Hammer Bakker med efterfølgende frokost i Gildeborgen. På vej til Pebermosen viste Jørgen Scheving os et hovedvandskel  i det fjerne. (meget interessant), men ingen vidste hvad det rigtigt var for noget. Heldigvis havde vi medbragt en geograf, men hans forklaring var også noget tåget. Her kommer den rigtige forklaring: Et hovedvandskel er et sted, hvor et hovedvandsæg tabt fra en meters højde ikke ved om det skal trille til den ene eller den anden side. Efter frokosten samledes vi omkring det smukke juletræ og sang decembersangen.

 


Januar 2005

Nytårsgildehallen den 19. januar var i år en åben gildehal og derfor afslappet påklædning (no smoking). Vi havde 6 gæster, 4 piger fra andre gilder og 2 mænd, som venter på optagelse i gildet. Finn Bramsen kom i sin gildemestertale ind på det forgangne år og specielt begrebet katastrofe. Der havde jo lige været orkan i Danmark med 4 dræbte og mange væltede træer. Men det vil en Indoneser eller Thailænder næppe kalde for en katastrofe. Begrebet er jo relativt, men små hændelser, kan jo godt føles som en katastrofe på det personlige plan.

   I anledning af nytåret, havde vi besøg af Gunny Kongsted fra Stadsgildet, som i sin nytårstale bl.a. benyttede lejligheden til at takke 1. gilde for, at vi hvert          år skænker overskuddet fra drageskydningen til Gildeborgen. I år gik pengene til den nye skrivepult og det nye spejl i forhallen, begge dele smukt udført af vores egen lokale møbelsnedker, Peder Block Poulsen. Mange gildebrødre havde glædet sig til at hjælpe med Wasa Wasa, men det blev jo desværre aflyst i år, da skoven var faldet for stormen. Næste arrangement bliver besøg hos Energicentret den 16. februar.

 


Februar 2005

I vores februarmøde deltog 20 personer hos Energicenter Aalborg. Her fortalte Astrid Jensen os om hvordan man kan spare på energien i den daglige husholdning. Vi lærte bl.a. at varmt vand skal være mellem 50 og 55 grader; er det koldere trives bakterier og er det varmere kalker rørene til. Der blev også bagt kager i lyntempo i både almindelig ovn og i mikrobølgeovn. Ved det efterfølgende kaffebord blev kagerne prøvesmagt, og det blev konstateret, at chokoladekager bliver bedst, når de bages i en gasovn.

De mange, som ikke deltog kan se alle de gode spareråd på centres hjemmeside www.aalborg.dk/energicenter

Næste arrangement bliver gildetinget den 16. marts.

 


Marts 2005

Gildetinget den 16. marts havde samlet 22 deltagere. Efter de obligatoriske gule ærter blev gildetinget afviklet under ledelse af den genvalgte dirigent Jørgen Scheving. Mesters beretning for det forløbne år blev godkendt uden væsentlige bemærkninger. Regnskabet, som viste et pænt overskud blev selvfølgelig også godkendt, men i budgettet for næste år var der indregnet en mindre kontingentstigning. Dette blev ikke godkendt, så i stedet bibeholdes kontingentet på 300kr. og så må vi leve med et mindre underskud næste år.

Gildeledelsen blev genvalgt, eneste nye ansigt bliver Reinhardt Rasmussen, som bliver ny flagherold.

Et forslag vedr. brug af overskuddet fra Drageskydningen resulterede i en ny formulering, som betyder, at Overskuddet administreres af 1. Gilde i samråd med Stadsgildet.

Næste arrangement bliver Sct. Georgs gildehal den 23. april i Klosteret med optagelse af 2 nye gildebrødre. Denne dag skal vi også fejre Ejnar Stiepers 25 års jubilæum.

 


Maj 2005

Den 23. april faldt i år på en lørdag, så vi valgte at afholde Sct.Georgs-gildehal kl. 11 om formiddagen og som sædvanlig skete det i Helligåndsklosteret. Denne dag havde vi den glæde at kunne optage to nye gildebrødre, nemlig Frank Odde Sørensen og Peter Jensen. På indbydelsen stod der også, at vi skulle fejre Ejnar Stieper’s 25 års jubilæum. Desværre lod dette sig ikke gøre, da Ejnar døde få dage før. I stedet brugte vi anledningen til at mindes Ejnar, en gildebror, som vi alle husker for hans gode humør. Når Ejnar var med fik vi altid en morsom historie med hjem. Reinhardt Rasmussen blev indsat som flagherold. Sct. Georgs budskabet blev læst op og vi bekræftede i fællesskab gildeløftet.

De næste arrangementer frem til sommerferien bliver gildemøde den 11. maj med besøg på museet i Hammer Bakker med efterfølgende udendørs grill og drageskydningen den 9. juni, hvor alle er velkomne.

 


Oktober 2005

Dragegildehal i september er en af vore mange traditioner. Vi samledes den 21. september for at indsætte Eddy Jensen, 2. Gilde som drageridder for det næste år. Gildemester Finn Bramsen talte i sin gildemestertale om tiden som begreb og den afgående drageridder Hans-Jørgen Ottosen holdt 5 min. Her talte han meget vittigt om begrebet drager. Der findes både gode og onde drager, de gode er af hunkøn og bor i Kina. Der var 10 gæster, heraf mange fra 2. gilde. Præmien til det gilde, som ud over 1. gilde havde købt flest numre til drageskydningen tilfaldt 9. gilde.

En anden tradition er at vi den første weekend i oktober tager ud og overnatter i en hytte. I år blev det igen Aasted hytten ved Frederikshavn, som lagde rammer til en herlig tur med godt vejr og rigtig god mad, som vi selv tilberedte. Som kulturelt indslag om lørdagen besøgte vi det nyligt åbnede Bangsbo Fort, som blev fremvist af en yderst kompetent og engageret mand fra Bunkermuseet, som vi også så. Vi skulle alle medbringe en dolk, og den blev brugt til at fremstille slangebøsser. Ved den efterfølgende skydekonkurrence blev det pga. specielle regler, Carl Emil Heidemann der vandt. Søndag kom 10 piger for at hente de trætte mænd. Stor selvros til 2. gruppe for et fortræffeligt arrangement.

Det 3. arrangement i denne måned var et  besøg på politigården. Kriminalass. Herbert Pehrson viste os alarmcentralen, hvor vi så, at Danmark førte 2-0 i fodbold, men ak, det var ikke nok. Herefter så vi detentionen og bilparken. Herbert har i mange år, haft som opgave, at vejlede unge om farerne ved narko og alkohol, det var tydeligt en sag, han gik op i.

Næste arrangement bliver gildehal den 16. november.

 


December 2005

Gildehallen i november kunne vi kalde en spejdergildehal eller et nostalgisk tilbageblik. Forklaring følger. Finn Bramsens gildemestertale var et vue over hans eget spejderliv. Den mand har stort set været aktiv spejder hele sit liv. Allerede da han lå i barnevogn var han med på lejr på Fyn, så der er ikke noget at sige til at han stadig er aktiv, nu i Jens Bang division. Carl Emil Heidemann holdt 5 min, hvor han kom ind på væsentlige emner som kultur og civilisation. Ak verden i dag er ikke meget bedre end for 1000 år siden. Robert Madsen var inviteret med som gæst, og under kaffen gav han os sit meget spændende foredrag om B.P. med mange facts og anekdoter om spejder bevægelsen og dens baggrund. Stor tak til Robert for et super godt indlæg. Af hensyn til aftenens tema sang vi kun spejdersange denne aften. 


februar 2006

En nytårsgildehal er altid festlig, men i år var der mange gode grunde til at deltage. Der var derfor kun to af gildets brødre, som ikke kunne komme og der var 11 gæster, det er da flot. Det, som gjorde det festligt, var selvfølgelig, at vi havde 2 jubilæer, der skulle fejres.  Peter Thygesen 25 år og Svend Erik Jensen 40 år. Herudover var det annonceret at middagen var ”Filet de sole bonne – femme” (de færreste kunne gætte, at det bare var en festlig fiskeret) og det var rygtedes, at John Booth fra Australien ville være at finde blandt vore mange gæster. Vores gildemester Finn Bramsen havde ganske modigt valgt et svært emne til sin gm-tale. Finn talte om emnet tolerance og hvad det betyder for os alle i vores hverdag. Da han skrev talen kunne han ikke vide, hvor aktuelt et emne, det er blevet, set i lyset af de seneste dages postyr om 12 små tegninger.

Ernst Thygesen holdt herefter 5. min om, at vi skal værdsætte nuet og leve livet hver dag. Stadsgildet’s repræsentant ved vores nytårs gildehal var Robert Madsen, der som sædvanlig holdt en glimrende tale for os.

Ved middagen var der selvsagt mange talere, der lykønskede og mindedes glade stunder med de to jubilarer. Derfor var middagen først slut kl. 22.30 og John Booth nåede lige at komme og hilse på os alle inden vi sluttede af. (Han skulle komme med fly direkte fra Grossarl, men var strandet i Kastrup p.g.a. pilotstrejken)

 

1. lørdag i februar var der Wasa Wasa løb, og 1. gilde deltog med 6 mand på post 1. Vi nåede slet ikke at fryse idet alle 25 patruljer nåede vores post inden kl. blev 21.30. Den post vil vi gerne have igen næste år.

 


marts 2006

Den 28. februar afsluttede 4. gruppe en trilogi om den dømmende, den udøvende og den lovgivende magt. Vi samledes derfor i medborgerhuset for at høre om lovgivningen her i kommunen. Her fortalte rådstuetjener Peter Kastrup Jensen, hvordan byrådssalen bliver brugt på skift af byrådet og det nyvalgte sammenlægnings udvalg, som bliver det nye byråd i storkommunen til næste år. Medborgerhuset er tegnet af arkitektfirmaet Dall og Lindhardt og stod færdigt i 1980, en flot bygning både indefra og udefra. Aalborg bliver landets 3. største kommune med ca. 190.000 indbyggere. Mødet sluttede med kaffe i gildeborgen. Se billeder fra mødet på vores hjemmeside. http://home1.stofanet.dk/1.gilde/index.htm        Næste arrangement bliver gildetinget i marts.

 


august 2006

En sommer er gået og vi er klar til at tage fat på en ny sæson. Eneste arrangement siden sidst, var Drageskydningen den 7. juni. Den forløb som sædvanligt i hyggelige rammer og resultaterne kan ses på Stadsgildets hjemmeside under Aktiviteter. Kør ned ad siden og se de mange sjove billeder fra skydningen. Næste arrangement bliver friluftsgildehal på Tyvdahlhøj, som vi igen i år holder sammen med 2. gilde.

 


september 2006

Det er nu blevet en fast og god tradition, at 1. og 2. gilde holder fælles friluftsgildehal i august. I år var ca. 35 mennesker mødt op på Tyvdalhøj, bl.a. for at høre Flemming Boyes første rigtige gildemestertale, og vi blev bestemt ikke skuffede. Flemming er, efter at have læst Søren Kirkegaard, erklæret eksistentialist, og ud fra dette emne blev der draget paralleller, mellem hooligans, terrorister og religiøse fanatikere. Vi fik åbnet øjnene for en ny måde at anskue verden på. Godt gået Flemming, bliv bare ved i samme stil.

2. gildes gildemester, Vibeke Dalsgaard, holdt 5. min, hvor hun kom ind på, hvor dejligt, det er at kunne møde fremmede mennesker og så opdage, at man har fælles værdigrundlag i livet. Det skyldtes selvfølgelig, at de andre også havde en spejder baggrund. Trods herligt sommervejr blev eftergildehallen afholdt indendørs. Bordleder var Vita Jensen fra 2. gilde. Hun formåede at gøre det særdeles festligt, selv om vi måtte nøjes med medbragt mad.

 

 


oktober 2006

Ny rekord ved vores dragegildehal den 27.september. Her deltog 25 ud af 27 mulige gildebrødre. Det er ganske flot. Aftenen startede med væbneroptagelse af Frank Sørensen og han gav et meget præcist og klart svar på det stillede spørgsmål om at respektere, hvad der har værdi for andre. Herefter blev den nye dargeridder, Kaj Hansen fra 8. gilde, indsat. I sin gildemestertale talte Flemming Boye om, at janteloven er på vej ud af folkesjælen, nu hedder det i stedet anerkendende kommunikation. Jeg tror, mange af os lærte noget om bedre måder at omgås hinanden på. Herefter 5.min. Sct. Georg v. afgående drageridder, Eddy Jensen fra 2. gilde. Eddy fortalte om, hvordan hun i stedet for at skrive en tale til sin søns bryllup endte med at skrive en bog om sit liv. Inden vi gik til bords, blev 1. gilde godt og grundigt fotograferet; nu venter vi spændt på resultatet.

93% deltog i gildehallen. På den efterfølgende weekendtur til Wasa Wasa hytten deltog kun 41%. Beskæmmende få i betragtning af at det var 5. gruppe der stod for det glimrende arrangement. Vi startede med at bese Hammerværket i Godthåb, herefter skydekonkurrence med armbrøst og veltillavet middag. Søndag blev vi som sædvanlig afhentet af pigerne. Eneste kiks i arrangementet var, at spøgelserne udeblev p.g.a. tekniske problemer. Hvis man tør, kan de opleves i Tingbæk Kalkminer 28. og 29. oktober. Se nærmere i de lokale medier. Næste arrangementer bliver gildemøde om Aalborg i Åløbenes tid v. Jørgen Scheving den 18. okt.

 


november 2006

Gildemøde midt i efterårsferien, mon det går? Det gjorde det. Enten var emnet, Aalborg i åløbenes tid, spændende eller også var det fordi, det var selveste Jørgen Scheving, der skulle underholde os. Jeg tror mest på det sidste, for emnet var da inderligt uinteressant, hvad rager det mig, hvor vandet løb i gamle dage, det endte jo som nu i Limfjorden. 29 tilhørere var mødt op, og der var flere, der kunne genkende de gamle bygninger, vi så billeder af. Det var også morsomt at observere, hvor mange af de rigtig gamle drenge, der havde deres gang i Kattesundet i deres ungdom. Hvorfor var det nu morsomt? Svaret blev antydet, men egner sig ikke til at blive trykt i dette pæne blad.

Næste arrangement bliver gildehal den 15. november.

 


december 2006

November er en mørk og trist årstid. Regn, blæst og længe til jul. Den 15. var der gildehal i 1. Gilde. Som et modtræk mod det triste, havde Flemming Boye valgt i sin gildemestertale at tale om humor. Med et glimt i øjet fortalte han levende om sit syn på humor og hvordan humor, siden barndommen, hvor han læste Finn Søborg, har været med til at berige hans liv. Et senere møde med Finn Søborg afslørede, at manden overhovedet ikke, kender definitionen på humor og i øvrigt ligner en kontorist. Herefter var det Flemming Hansens tur til at fortælle os om sin opvækst i Vejle og baggrunden for, hans tilværelse i dag. Også her kunne vi more os. I sit 5. min.  talte Henning Nielsen igen, som for 11 år siden om den teknologiske udvikling, der omgiver os og præger vores hverdag.

Et forsøg på at smadre en mobiltelefon med øksen afslørede, at alle i 1. gilde har humoristisk sans, og det er med til at styrke sammenholdet i gildet. Eftergildehallen var arrangeret som et krydstogt, ledet af kaptajn Svend Erik Jensen, der fra ”broen” kunne glæde sig over synet af de 3 kvindelige passagerer.

 

Lørdag den 2. december var vi, 27 i alt, på juletur i Rold Skov. Vi startede hjemmefra i biler i øsende regnvejr, men da alle var klar til gåturen forbi området med Fruesko orkideer til Lille Blåkilde holdt regnen op og traveturen på 2 timer gav os appetit til den efterfølgende frokost på Hotel Comwell i Rebild. 5. gruppe havde forhandlet sig frem til en favorabel pris for et nyt og spændende frokostbord. Det var i øvrigt anden gang indenfor 2 måneder, at 5. gruppe stod for et perfekt arrangement.

 


januar 2007

Til vores nytårsgildehal den 17. januar var fremmødet igen over 90%. Der var kun 2, som ikke kunne deltage fra gildet, til gengæld havde vi gæster fra 2. og 9. gilde. Gildehallen var festlig, som den bør være til nytår, gildemester talte om nytårsforsætter, og om hvorvidt man burde bruge pisk eller gulerod for at få blot en lille del af dem til at lykkes. Flemming Boye kom også ind på, hvor hurtigt tiden går i vores alder, årene fra man er 10 til man er 20 føltes som 10 lange år, medens  tiden fra 40 til 50 føles som 3 korte år. Vi fejrede også Jørgen Schevings 40 års jubilæum, og i den anledning fik han samtidig lov til at give os historien om sit liv. En spændende tilværelse, primært levet i Aalborg. 5min. Var lagt i hænderne på Svend Erik Jensen, som talte om livets små og store paradokser. Efter spisningen var der mange lykønskninger til Jørgen og mens vi drak kaffe hørte vi beredskabschef Jørgen Pedersen orientere om ”Det civile beredskab i ny Aalborg Kommune”


Marts 2007

Den 15/3 afholdt 1. gilde gildeting i gildeborgen. 20 ud af 27 mulige gildebrødre deltog. Som dirigent valgtes Reinhardt Rasmussen, og han førte os uden problemer igennem alle punkter på dagsordenen. I sin beretning kunne gildemester konstatere, at vi er blevet 1 medlem mere siden sidste år og at det i år er 50 år siden der første gang blev afholdt drageskydning. Derfor bliver der i år gjort en ekstra indsats for at få et godt arrangement med et stort overskud. Tinget udtrykte bred tilslutning til, at vi sammen med 9.gilde står for det fælles nytårsarrangement i 2008 samt deltager med en stadeplads i Vestbjerg Marked.

Der blev valgt to nye herolder: Frank Odde Sørensen og Carl Emil Heidemann, de øvrige poster var genvalg.

Økonomien var god, 2006 gav et overskud på ca. 5.300kr og der budgetteres med et underskud på 3.200kr næste år.


Maj 2007

Traditionerne lever i 1. gilde, og dette gælder bl.a. afvikling af Sct. Georgs gildehallen. Tid og sted ’as usual’ Helligånds Klosteret den 23. april. Det fraviger vi aldrig. I år var vi 25 gildefolk, som igen fik en dejlig oplevelse. Jørgen Haugaard blev optaget som væbner, og hans væbnersvar på spørgsmålet om, hvordan hans spejderliv har påvirket hans voksenliv, var særdeles interessant. Da Jørgen har været KFUM’er var det naturligt for ham, at tage udgangspunkt i deres spejderløfte, hvor ærlighed og pålidelighed er centrale dyder. Det er holdninger, som stadig er værdsatte i bankverdenen, hvor Jørgen arbejder.

Flemming Boyes gildemestertale var betragtninger om samfundet i dag set i relation til 2 fremtids romaner, nemlig Aldous Huxleys Fagre ny verden og Orson Wells 1984, to meget forskellige romaner, som begge skaber et skæmmebillede for det samfund vi tidsmæssigt lever i i dag. Et billede af overvågningssamfundet, Big Brother, som ser alt.

Alt, hvad der ikke er tilladt – Det er forbudt, og den personlige frihed bliver stadig mere og mere begrænset. Han sluttede med et citat fra tegneserien Statsministeren

 

” En liberal regering skal sikre borgerne ret til frit at træffe de rigtige valg.”

”Men hvad nu hvis borgerne træffer de forkerte valg ?”

”Så må vi naturligvis vedtage en lov som forbyder det.”

 

Sct. Georgs budskabet blev herefter oplæst, det handlede bl.a om at bekæmpe det onde i verden omkring os. Har man allerede glemt det, kan Google nemt finde det igen, det var faktisk rimeligt OK.

Eftergildehallen blev ledet af Hans-Jørgen Ottosen, mange taler for vores nye væbner, som netop er blevet 50 år.


December 2007

 

Endelig lykkedes det. Ved november gildehallen den 15. november blev John Pedersen fra 12. gilde indsat som ny drageridder for det kommende år. Han skal nok blive en god ambassadør for næste års drageskydning. I gildemestertalen filosoferede Flemming Boye om alder og livserfaring. Vi vil alle leve længe, men ingen vil være gammel, og det er der måske råd for, hvis det lykkes engang i fremtiden at standse kroppens ældningsprocesser. 5 min. Sct. Georg var lagt i hænderne på Hans Jørn Husum, som havde valgt at fortsætte i samme spor, idet han talte om tiden som begreb. Gildehallen sluttede med, at vi hørte Henning Nielsen fortælle ”her er mit liv”. Eftergildehal, med god mad, blev ledet af Jørn Agerhus.

 

Juletur den 1. december

Juleturen blev indledt med et besøg hos Rebildselskabet, hvor generalsekretær Finn Munk og fru Ruth tog imod med foredrag og kaffe på Hyldgårdsminde oven for Rebild bakker. Finn Munk fortalte bl.a. om baggrunden for dannelsen af Rebildselskabet og opkøbet af det areal, der skulle blive til Rebild nationalpark – en gave til folket, der skulle blive liggende i naturtilstand.

Efter foredraget fortsatte vi med rundvisning i Lincoln Log Cabin (blokhusmuseet), der indeholder en udstilling om vandringen fra Danmark til Amerika. Bestemt et besøg værd.

Besøget i Rebild afsluttedes af en vandring til festpladsen, hvor 4. juli festen afholdes.

Ingen juletur uden en dejlig julefrokost, der blev indtaget i Gildeborgen. Svend Erik Jensen sørgede for som bordleder, at den gode mad blev ledsaget af sæsonens sange og ikke mindst et par noget atypiske julehistorier. Og så var en af mandelgaverne et stykke originalkunst udført og skænket af Poul Sørensen. Det blev til en både udbytterig og hyggelig juletur arrangeret af 3. gruppe.


 

Februar 2008

16. januar mødtes xx gildebrødre og xx gæster for at holde nytårs gildehal i gildeborgen. Krydret med god musik hørte vi gildemester holde status over de forgangne år og give os sit bud på hvordan fremtiden bør se ud for gildebevægelsen og 1. gilde i særdeleshed. Budskabet var klart nok: hvis vi ikke gør en indsats for at gøre gilderne attraktive for de nye, vil vores gennemsnitsalder stige med et år hvert år fremover. Jørgen Christensen holdt 5 min. over temaet: hvad er et ordentligt menneske. Et indlæg som gav os alle noget at forholde os til. Gildehallen sluttede med at Hans-Jørgen Ottesen fortalte om sin opvækst og de mange jobs, han har haft i tidens løb. I sandhed et spændende liv. I fællesskab kunne vi glæde os over, at det netop afholdte fælles nytårsarrangement i Lindholm kirkecenter, endte med at blive en dejlig aften. Godt at se, at det lykkedes at samle 70 mennesker til et vellykket tværgildearrangement en fredag aften. En aften 1. gilde kan være stolte af.

Næste arrangement bliver gildemøde den 20. februar, hvor vi skal høre foredrag om Jordan og Islam m. m. Se indbydelsen på hjemmesiden.


Marts 2008

Den 31. marts afholdt 1. gilde gildeting i Gildeborgen. I år deltog 89% af gildets medlemmer, det er da flot. Som dirigent valgtes Reinhardt Rasmussen (same procedure as last year), og han førte os uden problemer igennem alle punkter på dagsordenen. I sin beretning kunne gildemester Flemming Boye notere, at der bliver optagelse af en ny gildebror den 23. april. Ud over vores sædvanlige drageskydning i juni, som sidste år blev afholdt for 50. gang, var vi engageret med en stand på Vestbjerg marked. Her ydede mange gildebrødre en stor indsats i en hel weekend, men overskuddet til hjælpefonden blev på beskedne 700 kr. I januar var 1. gilde vært ved et fælles nytårs arrangement, som blev afholdt i Lindholm Kirkecenter. 70 deltagere fra alle gilder havde her en rigtig god aften med Orla Hav som gæstetaler. Valghandlingen bød på genvalg over hele linien, med undtagelse af posten som gildemester, ny gildemester bliver Peder Bloch Poulsen. Økonomien var som forventet med et mindre budgetteret underskud og kontingentet er fortsat til 100 kr/måned. De næste arrangementer bliver Sct.Georgs gildehal den 23. april og gildemøde den 22. maj.


Maj 2008

Var det ikke Storm P. der engang sagde ” Livet er for kort til papvin og dåseøl”. Hvis ikke, har det været en anden lommefilosof. Men det passer godt på vores sidste gildehal under Flemming Boyes ledelse. Her var stemning og fest for alle 43 deltagere fra første økseslag. Som sædvanligt foregik det i Helligåndsklosteret, og mester var glad for endelig at få lov til at optage en ny gildebror. Den nye hedder Claus Hansen og er gildets pt. yngste medlem. Nu får vi se, om vores nye gildemester Peder Bloch Poulsen kan skaffe endnu yngre folk til gildet. Gildehallen forløb, som den skulle med optagelse, gildemestertale, oplæsning af Benediktes Sct. Georgs budskab og indsættelse af vores nye mester.

Gildemestertalen tog udgangspunkt i Spencer Johnsons bog: Hvem har flyttet min ost. Den er i al sin enkelhed genial i den måde den beskriver livet på. Livet er ikke en let og lige korridor ad hvilken vi rejser frit og uhindret. Men en labyrint af passager, gennem hvilke vi må søge vores vej, fortabte og forvirrede, og nu og da fanget i en blindgyde.

Ved eftergildehallen var der mange taler, som alle bød Claus velkommen og takkede Flemming for 2 gode år. Han kvitterede ved at forære de to sideposter hver en bog om OST.

De næste arrangementer bliver Rally den 18. maj og gildemøde med besøg på KMD den 22. maj.


September 2008 

Efter at vi var blevet bænket på de medbragte stole indledte vi med at synge Vaj højt, vaj stolt og frit vort flag, medens fanen blev ført frem. 1.gildes gildemester, Peder Bloch Poulsen, bød velkommen til de ca. 40 deltagere, der havde fundet vej til Tyvdalhøj på denne smukke sensommeraften. I sin gildemestertale causerede Peder over det at blive ældre, kvinderne bliver næsten smukkere med alderen. Vi er blevet meget mere selvhjulpne end tidligere generationer, det går fremad for os alle, i det hele taget er det svært at sige, hvornår man er gammel.

 Vibeke Dalsgård talte i 5 min. Sct. Georg om stjernestunder i sin spejdertid og mindedes i den forbindelse en korpslejr i Frederikshavn, der var oversvømmet af vand, hvor kun det, at man stod sammen gjorde det muligt at udholde det trælse vejr. I det hele taget var temaet trofasthed mod spejderidealerne, der bar igennem.

 Efter at vi havde sunget Fred hviler over land og by læste Poul Sørensen gildeloven, fanen blev rullet sammen og vi begav os indendørs.

 Vita fra 2. gilde bød til bords, hvor vi spiste vores medbragte mad. Snakken gik lystigt krydret med små anekdoter. Efter kaffen begav vi os hjemad med tanken om en dejlig friluftsgildehal.

 Næste arrangementer er dragegildehallen 24.september og gildeweekend den 4.-5. oktober.


November 2008

Dragegildehal den 24. september. Her måtte vores gildemester melde afbud på grund af sygdom, men Finn Bramsen var ikke sen til at sige ja til både at være stedfortræder i gildehallen og også være bordleder ved eftergildehallen. I sin gildemestertale kom Finn ind på et af de helt store emner, som er oppe i tiden: Hvordan behandler vi vores klode og gør vi tilstrækkeligt for at værne om miljøet? Traditionen tro tilfaldt det den afgående drageridder, John Pedersen fra 12. gilde at holde 5. min. Sct. Georg. John talte om det H. C. Andersen har sagt for mange år siden: At rejse er at leve. John fortalte meget levende om, hvordan han og Anne Marie har sat sig som mål at besøge så mange hovedstæder som muligt. Især fandt de, at Rom var en meget spændende by at besøge. Ved drageskydningen i gildeborgens have den 10. juni blev der udtrukket et nummer, da brystpladen på dragen blev skudt ned. Dette nummer havde Leif Birkbak fra 8. gilde købt, og derfor er han nu drageridder det næste år. I gildehallen deltog 18 fra 1. gilde og 8 gæster fra 7. 8. 9. 11. og 12. gilde.

 

Gildeweekend den 4.-5. oktober var i år delt op i 3. moduler, 1. Besøg på det nye Lindholm Høje Museum, 2. Gildeweekend i Sulstedhytten , 3. Natmad, overnatning, morgenmad og rengøring. På museet var vi 26 (pigerne var med) og her blev vi delt op i 4 patruljer, som bl.a. skulle ud på en virtuel rotur  på Limfjorden. Efter at have beset museet var vi 15 mand som fortsatte til Sulstedhytten, hvor vi straks blev sat til at forberede en ganske overdådig luksusmiddag. Halvdelen af deltagerne har kompetencemappe fra Culinary Institut of Denmark. Ja sådan hed kokkeskolen sidste år, i år hedder den Tech Collage Aalborg. Ud på natten blev vi udsat for en vanskelig opgave, som gik ud på at svare forkert på de stillede spørgsmål, og denne opgave blev vundet af Panterne. 10 mand klarede hele weekenden og drog hjem næste formiddag.

 

 Gildemødet den 15. oktober vor henlagt til det nye spejdermuseum, hvor formanden for museet, Kurt Keldorff og Jørn Agerhus, viste os de spændende samlinger med effekter fra vor egen spejdertid. Vi så også en specialudstilling om Ryåsejladserne. I dette møde deltog der 20 personer.


December 2008

19. november holdt vi gildehal og samtidig kunne vi fejre, at Ernst Thygesen havde været med i 1. gilde i 40 år. Gildemester Peder Bloch Poulsen overrakte ham gildets gave og benyttede samtidig lejligheden til at takke Ernst for alle de mange tillidsposter han i årenes løb har bestridt. I gildemestertalen causerede Peder over det danske sprog. Det har altid været under påvirkning fra de lande vi har samkvem med, men i den senere tid er det gået stærkt med engelske navne på almindelige skoler, og Henning nævnte efterfølgende, at på universitetet skal man undervise på engelsk blot der sidder en enkelt portugiser på sidste række. Jørgen Scheving fulgte i sit 5 min. op med at tale om, hvad han kommer til at tænke på, når vi ruller Dannebrog ud, en historie om danske spejderes kår i Sydslesvig under 2. verdenskrig. Ved eftergildehallen var der mange talere, som takkede Ernst for, hvad han har betydet for 1. gilde.

Juleturen den 5. december var i år henlagt til vestkysten. 27 friske gildebrødre og hustruer mødtes kl. 11 ved Saltum strand og gik en herlig tur langs stranden, hvor vi ikke oplevede andet end havets brusen, så der var rig lejlighed til at få talt sammen. Herefter indtog vi en traditionel julefrokost i et stort lokale, som vi havde for os selv på restaurant Fårup Skovhus.


Februar 2009

 1. gilde.

 

22 af 1.gildes brødre og 3 gæster var mødt op til 1.gildes nytårsgildehal den 21. januar. Gildemester Peder Bloch  Poulsen kom i sin gildemestertale ind på vor stræben efter det perfekte, det behagelige liv, som noget der har sin pris; vi glemmer at det snavsede følger med det rene, desværre også i vore hjerter. Moderne mennesker glemmer, at alt har sin pris, for hvis vi glemmer det, ender det hele let i klynk. Vi kunne undgå meget, hvis vi lærte at sige tak for livet. Visse mennesker sætter sig tilbage og ser frem til gevinsten, men vil ikke kæmpe for det. Unge mennesker er optaget af deres eget, og glemmer deres medmennesker. Livet kan jo også være godt, selv om det synes svært. Her ved nytårstide er det almindeligt, at man har nytårsforsætter, som man må erkende er svære at holde. ” nu skal der ryddes op i garagen eller kælderen”. Nytårsforsætter er skam alvorligt ment for de fleste, men hukommelsen er desværre kort.

Reinhardt Rasmussen kom i 5. min. Sct. Georg ind på vigtigheden af at give RUM til at udfolde sig, og være ÅBEN for mulighederne omkring os, og give andre en chance for at komme ind i varmen. Det er bare altid de andre, der skal gøre noget for mig. Det er også en god ide´ at se sig selv i spejlet, og lade tankerne gå på langfart - og spørge sig selv.:

·        Hvad kan jeg gøre for Gildet?

·        Hvordan glæder jeg bedst andre?

·        Og sidst men ikke mindst.

·        Pas godt på hinanden.

 

Eva Madsen overbragte stadsgildets nytårshilsen, og takkede 1.gilde for mange gode arrangementer i årets løb. Den græske Gud med de to hoveder skal minde os om at se verden omkring os, og leve i nuet. Hun talte varmt om 75 års jubilæet, og mindede om, at vi i 2009 skal arrangere Landsgildeting, og de mange tiltag deromkring. Hun sluttede med at sige, hvor glad hun var for at være gæst i 1.gilde, hvor hun altid befandt sig godt.

Rødspætterne, som var fanget i Nordsøen, levede fuldt ud op til forventningerne, ros til Kurt og Kjeld.

Næste møde bliver en tur til Grønland den 18. februar.


marts 2009

Tænk, der findes varme kilder på Grønland, som man kan bade i, vandet er 37 grader året rundt. Det fik vi fortalt af skibsfører Kurt O. Nielsen, som har sejlet på Grønland i over 37 år. Vi var også 37, som ved gildemødet den 18. februar slugte hvert et ord, han fortalte om Nordboerne i Grønland, der med Erik den Røde i spidsen grundlagde den første koloni i dette frodige grønne land for godt 1000 år siden. Efter ca. 500 år fik kulden igen overtaget og landet blev overladt til eskimoerne. Nu er kuldeperioden ved at være ovre og Sydgrønland er igen blevet grøn og frodig. Erik var en rigtig viking, som blev dømt fredløs i både Norge og på Island, fordi han begge stedet havde slået nogle naboer ihjel. På Grønland faldt han til ro og hans hustru lokkede ham endda (med ufine midler) til at blive kristen og bygge en domkirke, hvis fundament er fundet for nyligt. Det var Jørgen Scheving, som havde kontakten til Kurt og det var også Jørgen, der måtte kalde til orden, da en af gæsterne modtog en højtlydende SMS, lige da foredraget var allermest spændende.


april 2009

Den 18. marts afholdt vi gildeting, hvor alle på nær 2 medlemmer deltog. Efter middagen startede tinget, som blev ledet med stor myndighed af Reinhardt Rasmussen. Mester kunne berette, at året var gået godt med tilgang af et nyt medlem. Blandt de mange arrangementer, som er afholdt blev specielt drageskydningen nævnt, idet den i år, ud over det sædvanlige overskud til Gildeborgen, også gav et pænt overskud til hjælpekassen fra salg af amerikansk lotteri.  Et forslag om at lade et permanent udvalg stå for gildeweekenden  blev ikke vedtaget.  Nyvalgt til ledelsen  blev ny kansler: Peter Thygesen og ny skatmester: Jørgen Haugaard. Efter tinget orienterede Bent Ove Holm om, hvad der skal ske i forbindelse med det kommende Landsgildeting. Næste arrangement bliver Sct. Georgsgildehal den 23/4 i Klosteret.


maj 2009
Den 23.april er det Sct Georgsdag, og derfor holdt vi gildehal i Klosteret, same procedure as every year. Vi var 28 deltagere alle gildebrødre på nær 3, samt 4 af vores piger. Gildemester Peder Bloch Poulsen talte i sin gildemestertale om det gode og det onde, men det er nu ikke så simpelt endda, idet han fremførte mange eksempler på, hvordan, både gode og onde handlinger kan gradbøjes. Bedømmelsen afhænger i høj grad af hvem og ud fra hvilke kriterier, bedømmelsen foregår. Claus Hansen blev sidste år optaget i Klosteret og nu var det tid for hans væbneroptagelse. Claus gav et godt og personligt svar på det stillede spørgsmål. Herefter blev Sct. Georgsbudskabet læst op, og så var det tid til indsættelser. Ny kansler blev Peter Thygesen og ny skatmester blev Jørgen Haugaard. Mester benyttede samtidig anledningen til at takke de 2 afgående, Peter Jensen og Ove Olesen, for lang og tro tjeneste. Eftergildehallen blev ledet af Flemming Boye, som tydeligvis er fan af W. C. Fields.
Næste arrangement bliver besøg på Nordjyllandsværket den 20. maj.


august 2009

Gildemødet den 20. maj var et besøg på Nordjyllandsværket nord for fjorden. Der deltog kun 14 gildebrødre, men det skyldtes nok, at vi denne gang holdt mødet uden pigerne. Værket ejes af af Vattenfall i Sverige og det er det "mest effektive og miljørigtige" kulfyrede krftvarmeværk i verden og derfor kommer der el-folk fra hele verden på besøg for at lære af nordjyderne. Vi blev vist rundt af Jørgen Bøgh fra 10. gilde, som indtil for få år siden selv var en vigtig brik i driften af værket. Når turbinerne kører for fuld damp er effekten over 700MW og så forbrændes der over 200 tons kul i timen.Den største skorsten er 117 meter høj og den største del af bygningen bruges til at rense røgen. I sandhed et spændende besøg.
Drageskydningen den 11. juni var lidt mindre besøgt end sidste år, men det skyldes nok at vejret var knap så varmt, som sidste år. Skydningen blev påbegyndt af stadsgildekansleren, da mester havde meldt afbud. Pladerne faldt, som de skulle (i rigtig rækkefølge) og kl. 21.20 faldt brystpladen og vi har fået en ny drageridder, det blev Hanne Kristensen fra 9. gilde, der havde købt det rigtige nummer. En god aften i gildeborgens have, som sluttede med oplæsning af hvem der var de heldige og hvem der var bedst til at ramme på sidebanerne.
Næste arrangement bliver friluftsgildehal, som afvikles sammen med 2. gilde den 18. august.september 2009

Med røg fra bålet og sol på himlen tirsdag den 18. august blev 1. og 2. gildes friluftsgildehal afviklet på Tyvdalhøj spejdercenter.

Gildemester Vibeke Dalsgaard mindedes i sin gildemestertale sin patruljeførers fortælling om eventyret om de to frøkener – frøken Blå og frøken Grå. Frøken Blå der altid valgte det bedste først og frøken Grå, der altid ønskede at gemme det bedste til sidst. Vibeke betonede vigtigheden i at finde glæden i det daglige, og hun konkluderede, at vi skal gøre det bedste for at gøre livet bedre for andre – vi skal øve os på at blive som frøken Blå.

Hvem skulle tro det? 1. gildes mester har forstyrret gravfreden i Hårby Kirke. Peder Bloch-Poulsen fortalte i sin 5 minutters Sct. Georg, hvordan han og tvillingebroderen som drenge ikke kunne styre deres nysgerrighed men måtte se, om Anders Bille – den adelsmand, der havde givet navn til deres spejdertrop – virkelig havde både fipskæg og cykelstyrskæg. Peder fortalte også om sine mange oplevelser under landslejren i Grenå i 1951.

 Efter gildehallen rykkede vi ind i varmen og nød vores medbragte mad samt gruppens hjemmebag. Det lykkedes Jørgen Scheving som bordleder myndigt at styre de til tider livlige piger fra 2. gilde.

 Det blev en hyggelig og god aften for deltagerne fra 1. og 2. gilde.


november 2009

Dragegildehal den 23. september. Denne aften var vi 25 deltagere, heraf 9 gæster, primært fra 9. gilde. De var kommet for at overvære, at Hanne Kristensen blev indsat, som ny drageridder. Traditionen tro var det den afgående drageridder, Leif Birkbak fra 8. gilde, der skulle holde 5 min. Leif valgte at fortælle om hvordan de i hans familie formår at holde gode ferier med teenager børn uden at tage på charterrejse. En cykelferie i Danmark er meget bedre, også for børnene. I dagens anledning havde vores gildemester valgt at tale om, hvad drager er. Det viser sig nemlig, at drager er meget forskellige i forskellige kulturer. Denne aften fejrede vi også,  at Carl Emil Heidemann har været medlem af 1. gilde i 25 år.

 1. weekend i oktober er vi altid på weekend tur, og i år var det 2. gruppe der stod for planlægningen. Det blev en skandale! De havde valgt at vi skulle til Livø. Det var OK, men vejret var forfærdeligt. Da vi sejlede fra Rønbjerg, fik vi at vide, at vi, p.g.a. stormen kun kunne komme hjem med færgen allerede kl. 8.30 søndag morgen. Dette indebar, at man blev vækket af de/den morgenduelige før fanden fik sko på, det var ikke morsomt! Om lørdagen gik vi en dejlig tur øen rundt, men den ødelagde arrangørerne ved at åbne for himlens sluser, da vi manglede 1 km i at nå hytten. Vi har aldrig været så våde før, det skulle da lige være, da vi sejlede med sejlskib i Århus bugten for mange år siden. Maden og underholdningen kunne godkendes og søndag formiddag var der god tid til at opleve Limfjorden i storm og Hessel landbrugsmuseum inden pigerne mødte os i Nibe til brunch.

Oktobers gildemøde startede med spisning i Gildeborgen fulgt af et spændende foredrag. Aftenens foredragsholder var den kun 29 årige premierløjtnant Anders Krogsgaard fra Aalborg, som på glimrende vis delagtiggjorde os i sine oplevelser, som chef for sanitetstjenesten ved de Danske soldater i Afghanistan i 2007. Opgaverne for den lille flok læger, sygeplejersker og soldater var mangeartede. Udover at drive 3 lazaretter og være med på alle missioner i felten lykkedes det også at åbne og drive en lægeklinik for de ca. 50.000 civile, der bor i området. En aften, som gav os et helt andet indblik i vores indsats i krigen, end vi ser og hører i pressen.


december 2009

18. november var der gildehal i 1. gilde. Der deltog 18 af gildets brødre samt 2 gæster fra 7. gilde. Gildemester Peder B. Poulsen talte i gildemestertalen om begrebet tid og hvor svært det er at komme med en præcis definition. Peter Jensen holdt 5. min., hvor han meget engageret talte om ansvar og ansvarlighed både individuelt og når man leder en virksomhed. Til slut i gildehallen hørte vi Frank Sørensen fortælle om sit liv.

Juleturen den 5. december var i år henlagt til Lundby bakker. Turen førte os rundt i Lundby krat, hvor vi så, hvordan en skov uden særlig skovpleje kommer til at se ud og videre forbi Shelters til Krathuset og Stavnsbåndsstenen. 15 gildebrødre og 14 ledsagere deltog i turen, som sluttede på Klarup kro, hvor vi nød Kjelds julemenu.

 


februar 2010

Den 20. Januar var der nytårs gildehal med optagelse. Mange gæster fra 9. og 11. gilde, var mødt op for at se Villy Fogh blive optaget. Efter optagelsen kom gildemester, Peder Bloch-Poulsen, i sin gildemestertale ind på, forventningerne til det nye år nu og i hans barndom på Fyn med kirkegang og drengestreger. Eftergildehallen, med gaver og taler til Villy, blev flot ledet af Mogens Danielsen.

15. februar deltog 31 gildebrødre og ledsagere i rundvisning på Nordkraft. Aftenens guide var Rene Ladiges fra Skraaen, og vi fik en meget engageret gennemgang af mulighederne i dette spændende kultur/idræts hus. Desværre var der tekniske problemer med filmfremviseren i Biffen, så vi ikke kunne se den lovede film, til gengæld kom vi i nærkontakt med 50 volleyball spillere, da der netop denne aften var en stor turnering i gang i den store turbinehal.

Næste arrangement er gildeting den 3. Marts.


marts 2010

Gildetinget er vores højeste myndighed, og det er nok derfor ALLE, bortset fra 2, som var forhindret, deltog heri den 3. marts. Eller også var det de perfekt kogte gule ærter, der trak folk af huse denne vinteraften. Reinhardt Rasmussen blev valgt som dirigent, og derfor forløb aftenen uden dramatik med godkendelse af alle beretninger, regnskaber og budgetter. Ny gildeledelse bliver:

GM: Bent Ove Holm

GK: Peter Thygesen

GSM: Jørgen Haugaard

GM tiltræder dog først umiddelbart efter stadsgildetinget den 6. maj, Indtil da fungerer Peder Bloch Poulsen. Det fulde referat kan ses på vores hjemmeside under emnet Gildeting.

Næste arrangement bliver Sct. Georgsgildehal den 23. april i Helligaandsklosteret.


april 2010

Traditioner er til for at brydes, se bare hvad der sker i vores gilde. Nu har vi siden tidernes morgen afholdt Sct Georgsgildehal i refektoriet i klosteret den 23.april. I år valgte ledelsen at holde den i priorstuen, hvor opvarmning er tilladt, og næste år flytter vi dagen fordi den 23. er påske lørdag. Vi var 37 deltagere incl.11 gæster. Denne dag var sidste dag for for Peder Bloch-Poulsen som mester og han havde valgt at tale over emnet fejlretning af kompasset. Vi har alle brug for nu og da at standse op og vurdere, om vi stadig følger retningen mod vore mål eller vi trænger til en kursændring. Herefter blev Sct. Georgsbudskabet læst op og vi gentog vores gildeløfte i samlet flok. 23. april er også dagen for skift i ledelsen, de nye er: gildemester: Bent Ove Holm og herolder: Reinhardt Rasmussen og Claus Hansen. Ved eftergildehallen var der tak til de afgående: Peder Bloch-Poulsen, Carl Emil Heidemann og Frank Sørensen. 9. maj afvikledes gilderally i samarbejde med 9. gilde, se omtalen her i bladet. De næste arrangementer er drageskydning den 10. og vores 75 års jubilæum den 25. juni. Begge dage er alle gildebrødre i Aalborg og omegn er meget velkomne til at deltage. 


august 2010

Tirsdag den 25. juni 1935 mødtes boghandler Stig Madsen, C. A. Tarp og Carl Johan Samson i boghandlerens baglokale. Formålet med mødet var oprettelse af det første gilde i Aalborg. Derfor blev der indbudt til 75 Års Jubilæums gildehal på Klarup Kro på dagen, og 64 personer havde taget imod indbydelsen. Gildehallen indledtes med indvielse af 1. gildes nye fane. De tre søm blev symbolsk slået i af landsgildemester Lone Erkmann, distriktgildemester Eva Lykke Madsen og 1. gildes mester Bent Ove Holm. I gildemestertalen berørte Bent Ove det historiske og talte ellers en del om de forandringer der sker i tidens løb. Herefter kom Klarup Pigekor og sang 2 danske sommersange for os. Et meget smukt indslag. Svend Erik Jensen holdt 5. min, da han har størst anciennitet i 1. gilde (43 år). Hans emne var: Hvad laver jeg her, eller hvorfor er jeg gildebror. Nummer to på anciennitetslisten er Ernst Thygesen, som derfor læste gildeloven for os og gildehallen blev lukket af distriktsgildemesteren. Herefter var der vandrehal mens den lækre middag blev sat frem på de smukt dækkede borde. Bordleder denne aften var Flemming Boye, som elegant styrede de mange taler og festlige sange. En af sangene var forfattet af vores gildemester i anledning af jubilæet og den var så ny, at der også var et vers om vores rally, som blev afholdt den 9. maj 2010! Den sidste tale holdt Bent Ove, og det var en hyldest til en gildebror, der var født en uge efter at 1. gilde blev dannet i 1935. Det var Mogens Danielsen og han havde fortjent hvert et rosende ord om, hvad han har ydet for gildet. Stående klapsalver fulgte den beskedne mand tilbage til bordet. Eva Lykke Madsen modtog overskuddet fra drageskydningen i form af et nyt musikanlæg til gildehallen. Festtalen holdt Jørgen Scheving, uden manuskript fortalte han med megen lune om gildets historie. Efter at have modtaget gildets jubilæumsskrift, var der kaffe og dans til Per Taudals musik. En uforglemmelig aften, som alt for hurtigt fik ende.september 2010

Friluftsgildehal blev afholdt sammen med 2. Gildes piger den 18. august i Flamsted. Vejrudsigten lovede regn, så vi valgte at opgive den sædvanlige udendørs gildehal, men heldigvis var der plads nok til alle i hytten. 1. Gilde stod for gildehallen og vi bemærkede straks, at gildemester Bent Ove Holm ikke havde mesterkæden på. I stedet havde han et gammelt smykke om halsen. Bent Ove talte om udkants Danmark og græshoppegenerationen, der søger mod de steder, hvor "græsset gror". Under et besøg på Strynø mødte han den 80 årige Gerhardt Hansen, som engang fandt et 1200 år gammelt smykke på øen, og det var en kopi af dette smykke som gildemesteren bar denne aften. 2. Gildes mester, Lilian Rasmussen fortalte i sit 5 min. om oplevelser på et Gilwell kursus med 31 piger og 1 dreng, 4 telte til deling. Drengen fik det ene og pigerne måtte dele de 3 andre. Godt, at tiderne er anderledes i dag.

Kun 3 af 1. Gildes brødre deltog ikke i dragegildehallen den 15. september. Traditionen tro er det den afgående drageridder, Hanne Kristensen 9. Gilde, der holder 5. min. Hanne valgte at fortælle om en personlig beretning fra en ung østtysk mand som, fra han var 17 til 24 år, sad uberettiget fængslet i et Stasi fængsel i Berlin. Stor var hans overraskelse, da han i 1989 slap ud i forbindelse med murens fald. I 8 år har Curt Andersen på forbilledlig vis passet gildeborgen og været en tro tjener til alle vores arrangementer i huset. Derfor fandt vores mester, at det var på tide, at Curt kom med til en gildehal. Gildemestertalen drejede sig om symboler, sprog og naboskab. Disse  alvorlige temaer gav os noget med hjem at tænke på. John Pedersen fra 12. Gilde er ny drageridder og vi var alle glade glade for, at hans hustru Anna-Marie var med til, at han fik kæden overrakt.

Næste arrangementer i 1. Gilde er Cafedag sammen med 9. Gilde den 18.9 og gildeweekend den 9.-10. oktober.


november 2010

Gildeweekend er en fast forankret tradition i 1. Gilde, som i år var tæt på at gå i vasken på grund af for lille deltager antal. Vi blev kun 7 deltagere og det var ikke flere end vi sagtens kunne holde det i et sommerhus. Vi mødtes på Skansen i Hals, hvor Jørgen Scheving fortalte om dette historiske område. Da museet var lukket valgte vi i stedet at køre til sommerhuset og bruge vores energi på at lave mad på grill og spille dart. Min beskedenhed forbyder mig at skrive, hvem der vandt, men en hjemmebanefordel er altid godt. Næste år afvikles weekend som planlagt og hytten er allerede bestilt.

20. oktober holdt vi gildemøde. 2. gruppe havde inviteret Lisbeth Solmunde Michelsen, som er præst i Vodskov til at fortælle om, hvordan det var  at vokse op på Færøerne, om øernes historie, folk og natur, om tro og overtro og om forskellen mellem dansk og færøsk mentalitet og sprog. 33 gildebrødre og gæster var mødt op denne aften og det var en stor oplevelse at høre og se hende, iklædt egen nationaldragt, fortælle og synge om barndommens oplevelser på Færøerne og som ung i Danmark. En dejlig aften hvor Bent Ove Holm takkede foredragsholderen på færøsk (vist nok).

Næste arrangementer er gildehal den 18. november og juletur i Hammer Bakker den 5. december.december 2010

Den 17. november deltog 22 gildebrødre i årets sidste gildehal. Bent Ove Holm havde denne aften valgt at tale om krig, både de 2 verdenskrige og Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. Sidstnævnte bliver vi alt for ofte mindet om, når vi hører at der igen er en soldat, som kommer hjem i kiste. Det er nu sket 39 gange. Forarbejdet til omtalen af de to verdenskrige havde mester fra en bustur til Frankrig i 2005, hvor vi så og oplevede både invasionskysten og flere af de steder hvor 1. verdenskrig blev udkæmpet i skyttegravene. Ken Follets bog Giganternes fald bidrog også til baggrundsmaterialet. Svend Erik Jensen holdt 5 min. og her var emnet paradokser, dem fik vi flere eksempler på.

Økologisk brød, frostvejr, skøn natur, frisk luft, god mad og hyggeligt samvær var hovedbestanddele i 1. Gildes juleskovtur i Hammer bakker den 4. december. Turen startede med et besøg hos Ideon skovbutik beliggende midt i Hammer bakker. Der blev gjort indhug i butikkens udvalg af hjemmebagte brød og kræs. De 16 deltagere nød bakkernes skønne snepyntede landskab på en vandretur, der bl.a. bød på mulighed for en lille en til ganen og for køb af pyntegrønt. Dagen sluttede med hyggeligt samvær og julefrokost i de lavloftede stuer i Vodskov kro. Afsløringen af hvem der skulle have mandelgaven afsluttede en hyggelig dag – den heldige blev Klaus Cordes.


januar 2011

Nytårsgildehal i 1. Gilde er altid festligt, i år afsluttende med videooptagelse af nytårsfyrværkeri set fra "Sct. Georgskajen" i Nørresundby. I gildemestertalen talte Bent Ove Holm ikke kun om det forgangne gildeår, men han reflekterede også over, hvor vi er på vej hen i det danske samfund. Dejligt med en tale med et samfundspolitisk indhold. Stadsgildet var repræsenteret ved Preben Nielsen, som ønskede os godt nytår og resumerede, hvad der er sket og planerne for 2011. Efter Carl Emil Heidemanns 5 min. hørte vi salmen Amazing Grace og i hans tale fik vi baggrunden for tilblivelsen af denne smukke salme om tilgivelse fra 1779. Sanghæftet til eftergildehallen indeholdt 3 dejlige sange forfattet af "Gråbror", et af de første medlemmer i vores gilde. Tak til Ernst for denne gode ide.


april 2011

D.28.april havde 1 gilde inviteret til Sct. Georgesgildehal, som traditionelt blev afholdt i Aalborg Kloster . 23 gildebrødre og gæster havde fundet vej til Klosteret, hvor vi indledte med væbneroptagelse af Villy Fogh, der i sit væbnersvar fortalte om betydningen af livserfaring, der gjorde én mere tolerant overfor sine medmennesker, og evner til at være positiv i sit forhold til andre. Sct. Georgsgildebudskabet 2011 kom fra Finland og skulle minde os om at komme hinanden ved, have omsorg for hinanden, en tese som vi genfinder i vor egen gildelov.- Herefter fornyede vi vort gildeløfte. Gildemester Bent Ove Holm causerede over mange af vore elskede nationale sange, ja ingen gang Enkefru Møghe Andersen gik ram forbi.- Tanker, refleksioner og ikke mindst forundringer var hovedtemaet i en som altid inspirerende gildemestertale. Flemming Hansen blev indsat som Kansler,Jørgen Scheving skatmester og Carl Emil Heidemann Flagherold. Ved eftergildehallen hvor vi nød pølsebordet fra Klarup Kro, takkede flere talere for en vellykket gildehal, ligesom man ønskede Villy Fogh velkommen i væbnernes kreds.


september 2011

D. 1. september deltog 1.gilde i Open by Night i Vodskov.- En gruppe gildebrødre havde brugt foråret og noget af forsommeren til at lave forskellige ting, som blev udbudt til salg i vore to telte.- Salget gik tilfredsstillende, og overskuddet gik til Hjælpekassen, i helhed en god aften.

D.10.september holdt 1.gilde Cafe´dag sammen med 9.gilde i Gildeborgens have. Her fortsatte 1.gilde med at sælge de effekter, der ikke var blevet solgt i Vodskov. Vejret var dejligt og alle hyggede sig med kaffe og kager eller pølser med brød, som 1.gilde stod for. – Overskuddet ca 3600 kr. blev givet til Hjælpekassen.

D.14.september blev der holdt Septembergildehal, normalt afvikles der Drageskydningsgildehal denne aften ,men den nye drageridder var forhindret i at deltage , dragegildehallen afvikles i november. Gildemester Bent Ove Holm kom i sin gildemestertale ind på forholdene i Sovjet, som han sammen med andre havde oplevet på en rejse til Sct Petersborg, en fornemmelse af den langsommelighed ved passagen ind til Sovjet. – Byen var ellers en spændende møde med en blanding af gammel russisk byggestil ,med gamle kirker og indreby-miljø, sammenholdt med det moderne Rusland med store flotte forretninger med et rigt udbud af varer.- Noget der også var imponerende var springvand i parken, det højeste sprang 22 m uden at der var pumper på, blot ved vandets tilløb til parken – Man oplevede ikke økonomiske problemer ,når man betragtede bilstrømmen , ligesom påklædningen ikke lod noget tilbage at ønske, et andet træk, var, at denne by ikke på nogen måde var snavset, snarere tværtimod, alt var rent og pænt. - Absolut en by der er værd at besøge.

Peter Jensen fortalte i Serien ”Her er mit liv” om sin opvækst i et godt og kærligt hjem, hvor gensidig respekt var nøgleordene.


oktober 2011

Gildeweekend den 1. -2. oktober startede med et besøg på Heden Vingaard i V. Hassing. Pigerne var med, og her gav vinbonden Hans Magnussen os en grundig rundvisning i marker og produktionslokaler, afsluttende med brød, ost og vin i det nybyggede vineri. På grund af frost i maj måned bliver årets høst meget beskeden, men sådan er betingelserne, når man vil dyrke vin i Danmark. Herfra fortsatte 14 gildebrødre til Sulstedhytten i Hammer Bakker. Vi havde en helt traditionel weekend med hygge, god mad, underholdning og vandretur i bakkerne. Inden vi går til køjs skal vi altid ud og lære om stjenehimmelen. I år havde Flemming Hansen medbragt sin iPhone, så nu kunne vi se alle stjernebillederne, også selv om de høje træer skyggede for udsigten.


december 2011

1.gilde havde inviteret gildets brødre med ledsager til den årlige juletur, som i år var lavet som en 3-trins raket. 1 .trin var et besøg på Historisk Museum, hvor vi fik lejlighed til at se en udstilling om ”Det glade Aalborg”, med mulighed for at komme rundt på Museet ,for at se de andre interessante udstillinger på Museet. 2.trin var tænkt som en tur rundt på Almenkirkegården, men desværre var vejret ikke med arrangørerne, hvorfor man fortsatte til Gildeborgen. Her fortalte Jørgen Scheving om de ældste kirkegårde og nogle af de personer, som knytter sig til byens historie, ligesom vi fik en orientering om traditionen med kransenedlægning og højtidelighed i forbindelse med julen på Almenkirkegården, meget spændende og et godt oplæg til en tur rundt på kirkegården, samt til besøg på andre kirkegårde i Aalborg. 3.trin var julefrokost på Gildeborgen, som var sponsoreret af Reinhard Rasmussen i forbindelse med hans 70 års fødselsdag. Her fik han gaver såvel fra gildet som gildets brødre. Alt i alt en dejlig dag, selv om vi måtte undvære turen rundt på kirkegåren


Januar 2012

En nytårsgildehal med et gennemført tema, det var, hvad 20 af 1. gildes medlemmer oplevede sammen med 8 gæster den 25. januar. Temaet var En gang spejder altid spejder, så alt vi oplevede denne aften havde relation til spejderi. Musik, sange, alle taler og ikke mindst et "levende" lejrbål på væggen var med til at gøre det til en mindeværdig aften. Denne aften havde vi 2 25 års jubilarer, Poul Sørensen og Peder Bloch-Poulsen. Poul var bortrejst, så Peder fik al opmærksomheden. Nålen blev overrakt af SGM Eva Madsen og GM Bent Ove Holm (BOH) takkede Peder for hans store indsats for gildet, heriblandt mange smukke brugsting i træ og et fint skrift om den franske lilje.

Kipling skrev:

Hvem har snuset til et skovbål

og hørt birkens knaster knalde.

Hvem forstår i nattens mørke – straks hver lyd

Lad ham vandre med de andre

Mænd – som en og alle

drager ud til længslers lejr

og livets fryd.

Disse ord var den røde tråd i BOH's gildemestertale. Her var levende beskrivelser fra over 60 års oplevelser som aktiv spejder, først på Øen (den lange) og derefter i ledelsesposter i Jens Bang Division og Lars Dyrskjødt. Flere af episoderne var om dramatiske natløb med gildebrødre udklædt som politi og røvere. Jeg tror mange af os sad og genoplevede lignende situationer fra vores egne sommerlejre. Herefter var det en nydelse at høre spæde pigestemmer synge "En gammel spejder", mens vi igen nød lyset fra bålet.

Finn Bramsen holdt 5 min. om Spejdernes lejr 2012 ved Holstebro, så nu fik vi også fremtiden med.

Herefter blev Øksen overdraget til Eva Madsen, som fra højsædet gav os Stadsgildeledelsens nytårshilsen. Vores nyeste medlem, Villy Fogh, var bordleder ved middagen og det gjorde han rigtig godt med mange små sjove historier. I sandhed en meget vellykket aften.


februar 2012

D. 8.febr. havde 1.gilde inviteret til et besøg på Danmarks Radio. 32 af gildets brødre med ledsagere havde fundet vej til DR ,hvor vi blev budt velkommen af Søren Flytkjær.- Efter en kort orientering blev vi vist rundt i det store mediehus, vi så bl.a. OP- vognene og fik forklaret, hvilke problemer, der kunne være i forbindelse med optagelser ”i marken.” Efterfølgende så vi hvordan man kunne lave indslag til TV avisen uden, der var teknikere tilstede, idet teknikken blev styret fra København. ”fagre nye verden ” eller hvad ??Indslagene i DR´s sendeflade blev på levende måde forklaret af Søren Flytkjær, der fortalte, hvordan man producerede dem.’ Efter rundvisningen drak vi kaffe , her blev der atter lejlighed til at stille spørgsmål omkring DR m.v. Bl a. blev der serveret ” Radiobøffer ”, indslag med fejl meget spændende og morsomt. Alt i alt en aften med et spændende indhold.


august 2012

 

september 2012

I sommeren løb har 1. gilde deltaget i afviklingen af Vesterhavsmarchen og 3 mand har brugt en del af deres sommerferie som hjælpere i den store spejderlejr i Holstebro. Det var en rigtig god oplevelse, men også ret anstrengende, da det tog 30 minutter at gå til arbejdspladsen tidligt hver morgen. 22. august holdt vi friluftsgildehal sammen med 2. gilde. Igen i år foregik det i gildeborgens have. Se referat herfra under 2. gilde. Lørdag den 8. september deltog vi i Høstmarked sammen med pigerne fra 9. gilde. Salget gik fint og overskuddet blev på godt 2100 kr. som tilfalder gildets hjælpekasse. Læs mere om Høstmarkedet under 9, gilde. De næste arrangementer er gildehal den 19. og gildeweekend den 29.-30. september.


Den 19. september holdt vi gildehal og gildemester Reinhardt Rasmussen tog i sin gildemestertale ud­gangs­punkt i Walt Disneys herlige tegnefilmsfigurer Chip og Chips problemer med at samle forråd, -»så meget som muligt« og deres kamp med Anders And.

Vor egen tid er på mange måder anderledes. Mester fortalte om sine oplevelser sammen med Lilian på Samsø, omkring dyrkning af kartof­ler og forskellige former for kål til fortæring og opbevaring, bl.a. i kuler på markerne. Nu om dage har man store haller, hvor man kan opbevare høsten. Opbevaring af kød m.v. i saltkar eller tørret, var gængs i ældre tider, men i 1950'erne begyndte frysehusene at dukke op i lokalsam­fundene. Nu kan man købe alt, såvel frosset som ferske madvarer, uanset årstiden. Spørgs­målet er så bare om tilværelsen på landet er blevet bedre? Stordrift kvæler fornemmelsen af kærlighed til livet på landet, men alligevel fin­des der landmænd der nyder det frie liv på landet.

Flemming Boye tog i 5.min. Sct. Georg, tråden op fra gildemester­talen og causerede om fortid og nutid, - hvordan den moderne tid har påvirket os, f.eks. m.h.t. rastløs­hed og jagten på en usikker frem­tid. Gamle dages normer og regler er gode at have som rettesnor for nutidens mennesker, for at tilpasse sig kravene som er svære at honorere, hvilket giver sig udslag i søgen efter mål i tilværelsen, som kan være svære at efterleve.

I eftergildehallen havde vi besøg fra 7. gilde, som solgte lodder til Andespillet senere på året.

Endnu en dejlig og berigende aften i 1.gilde.

Gildeweekend

4.gruppe havde inviteret gildebrød­rene til en spændende weekend den 29.- 30. september, hvor vi startede i Uggerhalne med at besøgte Helg­strands Dressage. Erik Yde var en dygtig og meget vidende rundviser, der fortalte levende om Maglemosegårds udvikling, om opdræt, hestepleje, o.m.a. Efter rundvisningen fik vi en flot opvisning af en af de stedlige beridere. Herefter kørte vi til Hjallerup, hvor vi så EKKO, et kunstværk på åben mark. Peter Jensen fortalte om dets tilblivelse, og hvordan man fornemmer sin egen tid og det der er sket lige før. Så var det tid til at køre til Rosenholt, hvor vi nød en velfor­tjent kop kaffe og kage. Ved fælles hjælp fik vi lavet en dejlig 3 retters menu. Efter en hyggelig aften med natmad m.m. modtag vi vore damer til brunch søndag formiddag, hvor en dejlig weekend var til ende.

 

november 2012

gildemøde 10.oktober 2012

Ved gildemødet den 10. oktober, var aftenens emne lagt i hænderne på Jørgen Scheving, der tog os med på »en verbal tur »rundt i Limfjor­den«, med start i Hals. Sejlturen gennem Lan­ge­rak og synet af det flade landskab var en oplevelse i sig selv, videre til Aalborg, Nørresund­by og Egholm, som man ikke kan komme nord om. Videre gennem Nibe Bredning, hvor landskabet ændrer sig, frem mod Aggersborg med vikingeborgen, som er en af de største i Danmark. Så mod Løgstør med kanalen, der gør det muligt at komme et stykke ind i Himmer­land. Turen fortsatte vest om Mors frem mod Tyborøn.

Jørgen Schevings interesse for at sejle, havde han fra marinehjemmeværnet, hvor han i mange år havde sejlet med MHV–skibe, og han fortalte levende om livet ombord på dem, og hvor forskelligt de blev modtaget i de enkelte byer de lagde til, ligesom vi fik et indblik i uddan­nelsen og den baggrund man skulle have, for at få det fulde udbytte af livet ombord på skibene.

Jørgen Schevings evne til at fortælle gjorde, at det blev en både interessant og spændende aften. Stor ros, både til Jørgen og til 3. gruppe for et godt arrangement.


december 2012

21.nov var 24 af 1.gildes brødre og 16 gæster mødt op i gildeborgen for at fejre den nye drageridder og tage af sted med den gamle. Gildemester Reinhardt Rasmussen bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde og specielt, at så mange gæster havde valgt at deltage i dragegildehallen.

I sin gildemestertale kom mester ind omkring mange af de begreber, der knytter sig til dragen, dels som det onde, som vi må bekæmpe af bedste evne. - Fra tidligere tid, var dragen et fabeldyr, der fangede uskyldige mennesker, en prinsesse f. eks. Vi kender jo alle historien om Sct. Georgs kamp for at redde hende, hvor han dræber dragen med sin lanse.- En drageridder modtager ikke gaver for at gøre gode gerninger. - Hvis man er født i dragens år, har man nok i sig selv, ønsker at give ordrer samt at være i centrum. Misse Møghes berømte ord om , at hun drager mænd er nok kendt af de fleste. Drager til at flyve med er en anden måde, at anskue dragen på, den flyver højt mod himlen og vender vort sind opad.

Afgående drageridder Dorte Lietzen holdt herefter 5 min. Sct Georg, hvor hun havde valgt at fortælle om sin opvækst i Videbæk. I en Luthersk missionsk hjem. - Faderen var snedker, men havde samtidig bedemandsforretning med ligkister bagest i butikken. - Dortes opvækst havde været streng, havde således ikke fået lov til at gå i biografen, eller deltage i unge menneskers normale samliv. - Som ung kom hun til Århus for at studere musik og religion, her mødte hun Arne, som hun senere blev gift med.

Efter Dorthes 5 min. Sct. Georg sang vi en sang, ”Efterår”, som hun havde valgt, fordi dens budskab hjælper os gennem novembers tristhed frem mod julens glade budskab.

Efter at den nye dragegilderidder, Jørgen Bøgh Nielsen var blevet indsat, læste han gildeloven for os, hvorefter vi gik ind til det veldækkede bord. Endnu en god og berigende aften i 1.Gilde.

Næste arrangement i 1. gilde er Juleturen d. 1.december til Dorf Mølle.-


Juleturen gik i år til Dorf Møllegård. Her blev vi modtaget Hans-Jørgen Ottesen og Brønderslev kommunes nyansatte museums inspektør. Hun fortalte om stedets historie og viste os rundt i Jagt- og Skovbrugsmuseet, det store stuehus samt den gamle vindmølle fra 1887. Stuehuset er tegnet af arkitekt Charles Jensen i 1925, det er på 250 kvadratmeter og var beboelse helt frem til 1996. I dag står det som museum over livet som det tog sig ud i 20erne og 30erne. Herefter besøgte vi alle 25 vindmøllen, den er fra 1887 med nye vinger fra i år. Efter En enkelt til ganen fortsatte vi rundt om møllesøen tilbage til museet. Kl. 12 fortsatte vi til Dronninglund Hotel, hvor vi nød en glimrende julefrokost. Tak til 5. gruppe for et godt arrangement. Billeder fra turen kan ses fra 1. gildes hjemmeside.


januar 2013

10.jan. havde 1.gilde inviteret til nytårsgildehal i Gildeborgen. Gildemester Reinhardt Rasmussen bød velkommen til voregæster: Lilian Rasmussen, gildemester 2.gilde, og stadsgilde-skatmester Betty Kjærsgaard samt gildet egne brødre. I sin gildemestertale håbede mester, at vi alle kunne se tilbage på 2012 med glæde. - Det nye år  -13 kan vi kun håbe på bliver et godt år, blot man ikke er overtroisk. Nyheder, vi er omgivet af, er som oftest negative, tænk blot på varer, som har fejl eller mangler. Det er så let at klage og brokke sig, der skal 52 muskler til at se sur ud, men kun 13 til at se glad ud.  Nytårsforsætter skal man tage, når de kommer. ”Hvad nu hvis ?” kan man let omskrive til ” Jamen, det skete jo ikke! ” en meget mere positiv livsholdning.   Hanne Bjarnhof havde givet Gildemesteren og hans kone en god start på 2013 ” så kostede det ikke engang en krone.”   Ældre tider flytten rundt med Madam Blå og andre effekter ude på landet ,en stiv vogn op på roekulen, en trillebør op i flagstangen Etc. Gav anledning til mange sjove oplevelser, hvis man så det udefra.   ”Mit nytårsønske skal være, at vi husker at finde de positive briller frem og tage dem på, da det er dem, som giver livet det indhold, som vi har mest behov for”. Bent Ove Holm kom i sit 5.min Sct. Georg indlæg ind i de forandringerder sker omkring  os, som Niels Hausgård , når han siger ”I Morgen er alting bedre end i dag”. Vort samfund ændres hele tiden, det kaldes for omforandring med et moderne udtryk det moderne samfund., der har sin rod i Oldtidens Rom, hvor  Gajus Pertronius allerede dengang havde sin baggrund, var spiren til det moderne samfund. I Danmark har forandringerne ramt os på godt og ondt. Vi lever på nu i et samfund, der er i forandring. Om fremtiden bliver bedre, kan man kun gisne om.Efter Bent Ove Holms tankevækkende 5.Min Sct. Georg lyttede vi til An Die Feude. Stadsgildeskatmester Betty Kjærsgaard overbragte Stadsgildets nytårs-Gildehilsen og nævnte i den forbindelse, at man satte stor pris på detArbejde, man gjorde i 1. gilde, i  mange sammenhænge for at hjælpeMed arrangementer af forskellig art.. Næste møde er Gildeting d. 6.marts

februar 2013

Den 4. februar havde 3. gruppe inviteret til foredrag med den verdensberømte pensionerede kriminalassistent Hugo Mortensen. En aften hvor lattermusklerne blev rørt, for som lovet, var det ikke kedeligt, hvad Hugo kunne berette om sit liv. Hans sparsomme visdom var blevet banket ind i hovedet på ham på Kjellerupgades skole og det var åbenbart nok til at han kunne få en form for karriere først ved søværnet og senere hos politiet.  Hans kropsbygning var, efter eget udsagn, et resultat af erotisk byggesjusk og han havde derfor aldrig haft succes i idræt eller hos det svage køn. Ved søværnet bad han om at blive admiral, men endte som menig, da han absolut havde det bedst med, at skibet lå i dok. De sidste 25 år af sit såkaldte arbejdsliv var han tilknyttet PET, hvor han heller ikke udrettede ret meget. I dag er han pensioneret og har en strålende karriere som foredragsholder. Så kære venner, det er ikke for sent at starte en indbringende tilværelse, du skal bare stille op og fortælle om dit kedelige liv og ikke være bange for at overdrive vildt, Det fremmer forståelsen og giver skillinger på kistebunden.


marts 2013


Den 6. marts havde 1. Gilde sit ordinære gildeting. Gildemesteren havde forfattet en sang, hvor han beskrev gildebrødres føl’se når den stod på gule ærter med flæsk og med pølse. Således var vi vel forberedt til selve tinget. En fyldig beretning om gildet virke i det forgangne år dannede optakt til en god debat. Særligt skal nævnes vor snak om fortsat afholdelse af Sct. Georgs Gildehallen i Aalborg Kloster. Det fortsætter vi med. Det er faktisk 60 år siden 1. Gilde begyndte med sine Sct. Georgs Gildehaller i klosteret. Vi har hvert år mange gæster. Det er jo dejligt og hyggeligt.

Vores regnskab var tilfredsstillende og vi kunne leve med uændret kontingent.

Valgt til ny gildeledelse blev Reinhardt Rasmussen som mester. Henning Nielsen som kansler og Jørgen Christensen som skatmester.

Vi drøftede også Drageskydningen, som jo siden 1957 har været afholdt i Gildeborgens have. Vi fortsætter med samme koncept, dog med mindre justeringer m.h.t. sidebaner. Snart kommer der tegningslister ud til alle gilder. Vi håber der bliver tegnet rigtig mange numre, da overskuddet jo går til Gildeborgen. Bl.a. kan nævnes musikanlægget og pergolaen som resultat af overskud fra Drageskydningen.

Spejderkontakt Finn Bramsen kunne berette, at 1. Gilde havde været godt repræsenteret ved de forskellige spejderarrangementer i årets løb. Takkede samtidig Gildet for indstillingen til Sct. Georgs Prisen, som Finn jo så fortjent modtog ved Nytårskuren. Vi kom langt omkring inden mester kunne sammenfatte, at vi er et godt og aktivt gilde.

Den 7. marts stod 1. Gilde for afvikling af Distriktsgildehal med Ridderoptagelse. Det var et solidt gildearbejde vi præsterede. Eftergildehallen var festlig og med en ny sang til de nye Riddere. Vores næste arrangement er Sct. Georgs Gildehallen i Aalborg Kloster den 23. April. Den 16. maj skal vi på havnen i Aalborg. Først spise et sted med udsigt ud over fjorden. Siden på besøg på Forsvars- og Garnisonsmuseet. Habil rundviser haves.


april 2013

23. April 2013. 1. Gilde. Aalborg Kloster. 25 af gildets brødre og 12 gæster. Så kan det vist ikke blive meget bedre. Tilmed en flot gildehal med indsættelse af ny kansler og ny skatmester. Men også med Svend Kjeld Jensens 40 års jubilæum og Henning Nielsens 25 års jubilæum. En helstøbt aften.

Reinhardt Rasmussens gildemestertale tog udgangspunkt i ”APRIL”, der betyder ”AT ÅBNE” hvilket vil sige, at jorden åbner sig og er klar til at blive tilsået. Det gamle nordiske navn for april var græsmåned eller fåremåned, hvor kreaturerne kommer på græs igen efter en lang vinter.

En tur langs Limfjorden giver ro i sindet. Se dig omkring. Der er både store og små dyr, samt fugle af mange slags og i dejlige farver. Lystfiskerne langs fjorden, der haler sild og hornfisk ind. At studere dem er en særlig fornøjelse. At der nu også er en hel jernbanebro ødelægger på ingen måde oplevelsen. Mesters måde at beskrive en sådan tur langs fjorden kan let give både Bjarne Nielsen Brovst og Jørgen Pyndt baghjul.

April måned slutter jo med Valborgaften. Aftenen før 1. maj – Valborgdag. På valborgaften våger man for ikke at blive overlistet at de underjordiske kræfter, bl.a. ved at tænde bål på højene. Nogle steder brugte man også denne aften til at opstille majstangen. En høj mast, pyntet med kranse, frisk bøgeløv og farvede bånd, som symboliserede sommerens frugtbarhed.

Dette er kun et uddrag af mesters fremragende tale. - Sct. Georgs Budskabet i år var langt. Men til gengæld et budskab med indhold. Om vores rødder i spejderbevægelsen. Om spejderideen og patruljesystemet.

Eftergildehallen blev ledet af Flemming Boye der havde taget Marx Brothers til hjælp.

Under buerne i Refektoriet blev vore 2 jubilarer fejret på bedste vis med taler og sange.

Pludselig bliver der en helt fantastisk stemning, når jubilarerne hver for sig takker for taler, men specielt når de fortæller om, hvad gildelivet har betydet for dem. Så bliver det stjerneklart, hvorfor man er gildebroder.


august 2013

21. august var der fællesgildehal sammen med 2. Gilde. Friluftsgildehal. Man havde valgt Spejdergården i Hasseris som sted for arrangementet. På den store vide plads ved siden af Spejderborgen var Gildehallen etableret. SYNLIGHED var det første der slog mig. Et lystigt bål brændte inde i bålhytten da herolden kaldte til Gildehal.

Gildemester FRU Rasmussen førte os i sin gildemestertale tilbage til ”Skøn var min barndoms egn”. En beskrivelse af en tur med skolen. (En skole med en meget avanceret pædagogik). Meget malende beskrev Lillian turen omkring Kalø, Kalø Vig og Kalø Slotsruin. Også havnen i Nappedam og flere spændende huse og kirker blev beskrevet. Også det forhold, at Kalø var tyskejet indtil den danske stat overtog det i 1945.

Gildemester HR. Rasmussen holdt 5 min. Sct. Georg. Med sit altid positive livssyn havde han let ved at beskrive den forgangne sommer. Med flot vejr, med pasning af en meget velopdragen hund og ikke mindst hans deltagelse i en spejderlejr på Houens Odde. Sammen med andre gildebrødre fra Aalborg løste de en opgave på fineste gildevis.

(beskrevet i forrige nr. af Gildeposten). Desværre var såvel gildemestertalen som 5 min. Sct. Georg oppe mod stærk konkurrence fra en kraftig trafikstøj

fra den nærliggende ”Bygaden”. Det var synd for begge indlæg.

Eftergildehallen foregik inde i selve Spejdergården. Man finder en plads og spiser sin medbragte mad. Synger de omdelte sange og nyder kaffe og kage. Får snakket med dem, som man nu er havnet sammen med.

Afslutningen var meget stemningsfuld. Udenfor i kreds rundt om 7 fakler. Med augustmørket kommer den helt rette stemning sammen med ”Nu er jord og Himmel Stille”.


 

september 2013

I september har vi sædvanligvis Dragegildehal. Den er i år flyttet til november. Så det var Septembergildehal, eller Efterårsgildehal.

Det var en fyldt gildehal med et næsten fuldtalligt 1. gilde og 18 gæster, der lyttede til Gildemester Reinhardt Rasmussen. Først hans tale til aftenens 40 års jubilar, Bent Ove Holm med overrækkelse af gildets gave, så gildemestertalen. Efterår – om at sanke forråd og ikke mindst en meget levende beskrivelse af, hvordan man i efterkrigsårene skar tørv i mosen. Det var hårdt arbejde både for de voksne, men også for de børn, der helt naturligt var med til dette arbejde. Hvordan fik man ellers varmen i de lange vinteraftener.

5. min. Sct. Georg var lagt i hænderne på Peter Thygesen. Han tog udgangspunkt i J. O. Krags ”Man har et standpunkt til man tager et nyt”. Fortalte om hvordan Hanne og ham selv har truffet den beslutning efter mange år, at forlade Nordjylland til fordel for Haderslev.

Efter gildehallen var Hans Jørn Husum vært ved et glas hvidvin. Dette i forbindelse med hans 75 års fødselsdag i august.

Eftergildehallen bar præg af aftenens jubilæum. Med gæster helt fra Præstø og Sæby og fra ikke mindre end 7 Aalborggilder var der en sand strøm af taler og gaver. En fantastisk aften for jubilaren.

Kommende arr. er Gildemødet den 24. oktober, hvor vi skal besøge Reno Nord og så Dragegildehal den 13. november, hvor ny Drageridder Niels Erik Frank, 8. Gilde afløser Jørgen Bøgh Nielsen, 10. Gilde.

Oktober 2013

Gildeweekend 2013

Den sidste weekend i september var vi på den årlige weekendtur. I år havde 5. gruppe arrangeret en tur til FDF hytten i Sejlflod. Inden da besøgte vi Lillevildmosecenteret. Her var pigerne inviteret til at deltage, men da der kun var tilmeldt 4 piger måtte vi opgive den guidede tur ud i området. På centeret ville vi prøve ørnesimulatoren, men den var som sædvanligt ude af drift. Til gengæld var vi så heldige at møde en ornitolog, som i sin kikkert kunne vise os en rigtig havørn. Da vi kom til hytten gik vi straks i gang med at tilberede en overdådig middag, men hvidvin er nu ikke det bedste til røde bøffer. 11 mand deltog i hele turen.


November 2013

Affald er en Ressource”. Sådan tænker nok de færreste, når vi i dagligdagen kommer en pose i affaldssækken, eller kører på genbrugspladsen.

Men 21 gildebrødre og ledsagere lærte dette og meget andet ved et besøg på Reno Nord I/S den 24. oktober. Det blev en rigtig spændende og interessant aften. Driftschef Henrik Skov førte os gennem affaldets vej til bl.a. fjernvarme, strøm og genbrugsmaterialer. Reno Nord driver også deponeringspladsen ved Rærup. Med stor kompetence og respekt for miljøkravene drives en højteknologisk virksomhed.

Vi så først en film, der viste hverdagen i virksomheden. Derefter var vi rundt. Vi så hvor affaldet kommer ind. Kedler, forbrændingsanlægget, røgfilter. Også ind i kontrolrummet. Her så vi bl.a. hvordan ”grabben” kørte med affaldet. Den har bare 3,3 ton med hver gang. Ups.

Vi fik masser af tekniske informationer. Det kan være svært at holde styr på alt det. Men her er nogle tal.

250 skraldebiler kommer hver dag med affald. Hver person genererer 7 kg affald pr. dag.

Reno Nord håndterer hvert år 180.000 tons affald. Herunder også mere eksotiske former, som f.eks. sygehusaffald og specielle ting fra politiet. Hash og narko.

Reno Nord I/S er også involveret rent uddannelsesmæssigt. I samarbejde med Universitetet laves forskellige projekter, ligesom praktikforløb i maskinmesteruddannelsen.

Vi blev budt på kaffe og kager. Her kunne spørgelysten rigtig komme til udtryk.

En rigtig god og interessant aften. På nudansk. ”Det var super fedt”.


Så blev det tid til årets Dragegildehal. En velbesøgt gildehal med gæster fra andre gilder.

Gildemesteren førte os denne gang gennem jagtprøven og ud i naturen på bl.a. fasanjagt. Et fascinerende indblik i, hvad der sker inde i et ungt menneske, der via jagten får stærke naturoplevelser,

Den afgående Drageridder Jørgen Bøgh Nielsen, 10. Gilde, holdt 5 min. Sct. Georg. På en elegant måde fortalte Jørgen os om, hvordan han i årets løb havde mange samtaler med vores grønne tøjdrage. Den var usikker på hvad alle de Sct. Georgs Riddere ville med dragen. For der findes jo også venlige drager, havde den sagt. Men, selvom drager er fabeldyr, så repræsenterer de dog for os, fortsat det onde.

Den nye Drageridder, Niels Erik Franck, 8. Gilde, læste gildeloven for os, inden gildehallen blev lukket.

Niels Erik havde i øvrigt fødselsdag den dag, som han venligt markerede med snaps på bordet ved eftergildehallen.

Det var sidste ”1. Gilde Arrangement” som Peter Thygesen deltog i, inden han og Hanne flytter til Haderslev. Det fik flere gildebrødre til at sige pænt farvel til Peter og ønske ham alt godt i det sønderjyske. Mojn.Januar 2014
Sidste arrangement i 2013 var vores traditionelle juletur (7. december), som starter ude i det fri og ender omkring et veldækket julebord.
For to år siden blev vi snydt for en rundtur på Almen Kirkegården, som ligger nord for Kunsten. Turen blev da aflyst p.g.a. et vedvarende regnvejr. I år var det bidende koldt og stormen Bodil havde netop forladt os, derfor blev turen, med Jørgen Scheving som guide, gennemført som planlagt. Jørgen fortalte os levende om de døde, hvoraf han kendte eller havde relationer til ganske mange. For os, der aldrig havde været der før, var det en særdeles interessant rundtur.
Frokosten blev efterfølgende indtaget i gildeborgen, desværre var der kun 14 deltagere, inklusiv 4 piger.

VELKOMMEN NYÅR OG VELKOMMEN HER. Der er altid noget særligt over nytårsgildehaller. 1. Gildes den 15. januar var ingen undtagelse.

Gildemester Reinhardt Rasmussens tale handlede bl.a. om ”Det er gammeldags at fejre nytår”. Vi ved, at allerede ca. 500 år før Kristi, fejrede man hvert år i december offerfest. Saturnaliafest – for agerdyrkningens gud. Saturnus. Disse fester var meget populære, hvor alle deltog med spøg, skæmt og alskens drillerier. Bemærk, at alt var tilladt for både frie borgere og slaver i de dage. En ejendommelig parallel til ophævelse af standsforskellen fandtes i tidligere jule- og nytårs skikke i Danmark og det øvrige Norden. I det 16. århundrede kunne man opleve, at der i denne højtid blev strøet halm på gulvet i storstuen, og alle, både familiemedlemmer, tyende og eventuelle gæster sov sammen i halmen, alt imens alkover og senge var tomme. (Måske det var datidens form for krybbespil),

Mester fortalte så om det forhold, at verden forandrer sig. Det har den altid gjort. Saturnalierne opstod ikke som nytårsfester. For året begyndte først med marts måned. Derfor var september, oktober, november og december jo så alt andet lige 7. 8. 9. og 10. måned. Pudsigt at de stadig er de sidste måneder i året efter indførelse af den Gregorianske kalender. Er De forvirret. Ikke spor.

Også mange eksempler på nytårsvarsler kunne Mester berige os med. Hvad med den her fra 1736 ”I gamle dage troede de, at jo mere umådeholdent man under julefesten gjorde sin vom til gode. Desto mere frugtbart et nytår blev man lyksaliggjort med”.

Svend Harald Jensen holdt 5 min. Sct. Georg og kom ind på forhold omkring samfundet i dag. Konstant forandring. Kommunikationer hele tiden, både hjemme, på arbejde og når man bevæger sig i det offentlige rum. Vi skal hele tiden være på.

Katastrofer som jordskælv, oversvømmelser, orkaner og andre begivenheder overalt i verden får man på skærmen medens det foregår.

Svend Harald måtte desværre konstatere, at jeg – jeg – er blevet det dominerende og ikke så meget vi – vi. Men som den gode optimest han er, så sluttede de 5 min. med Piet Hein.


Husk at glemme bagateller

Husk at nemme hvad der gælder

Husk at elske mens du tør det

Husk at leve mens du gør det.

Stadsgildemester Eva Lykke Madsen overtog øksen og bragte Stadsgildets nytårshilsen. Eva kom bl.a. ind på Landsgildetinget 2013 og om de mål, Gildebevægelsen har sat sig for de kommende år.

En dejlig eftergildehal med den traditionelle laks og sange med udfordrende melodier. GODT NYTÅR.


Februar 2014

1 og 2. Gilde

Den 19. februar holdt 1. og 2. gilde et meget specielt gildemøde. Vi holdt det for det første i et samarbejde og det er dejligt at vore gilder kan finde sammen om arbejdet. For det andet var mødet meldt ud så alle gilder var inviterede og vi kunne konstatere, at alle gilder også var repræsenterede. Tak til alle, som sluttede op om denne aften.

Grunden til, at dette møde var og blev noget specielt var, at læge Wiera Malama Lorentzen også kaldet mamma Doc var inviteret. Hun skulle fortælle om sine erfaringer med at være udsendt som militærlæge til krigsområder i mange lande.

Vi fik i rigt mål beskrevet både hvordan det var at være læge men også soldat i disse krigsområder. Mamma Doc gav en levende fortælling om årsagerne til, at krigsveteranerne særligt fra Balkan havde store sår på sjælen. Det var bevægende at høre, at hun som læge også længe havde haft traumer efter disse ophold. Hæren havde lært af deres erfaringer og var blevet bedre, men mamma Docs respekt for de danske soldater var enorm. Hun havde også noget at have denne erfaring i, idet hendes søn var blevet invalid efter at have været udsendt.

I foredraget lå også en meget gribende beskrivelse af familiens fattige liv i Polen. Wiera var selv som ganske ung blevet anholdt og mishandlet af myndig-hederne. Familien var herefter flygtet til Danmark og Wiera havde kæmpet og vundet kampen om at blive uddannet læge.

Også i privatlivet har mamma Doc oplevet store sorger. Ved siden af, at sønnen blev invalid mistede hun for et par år siden ved et tragisk biluheld son elskede ægtefælle Niels.

Mamma Doc lever dog stadig efter at hver dag skal leves med nysgerrighed og kærlighed. Hun har stærke meninger om livet og finder, at vi kan mene hvad vi vil om de krige Danmark er involveret i.

Mama Doc var meget klar i mælet når det galt lægeløftet. Det var for hende helligt. Ligeledes var vi ikke i tvivl om hendes oplevelse af Det Danske Forsvar og dets håndtering af de hjemvendte veteraner. Om den danske presse og dens valg af emner fra de forskellige områder, hvor vi har folk udsendt. Skam Jer presse.

Noget der hjælper hende gennem livet er et digt.


Livet er kærlighed – glæd dig

Livet er en udfordring – mød den

Livet er sorg – overvind den

Livet er problemer – løs dem

Livet er pligter – udfør dem

Livet er en leg – leg med

Livet er et mysterium – åbn for det.


Marts 2014

Gildeting med debat og med føl’se. Gule ærter med flæsk og med pølse.

Ja så enkelt kunne man beskrive gildetinget den 13. marts, hvor 20 gildebrødre var til stede. Men lidt mere vil nok være på sin plads.

Gildemester Reinhardt Rasmussen aflagde beretning om gildets gøren og laden i det forgangne år. Og når man så hører om alle de ting, som gildet, gildets grupper og gildets brødre har deltaget i, så er der hel dækning for mesters konklusion: 1. Gilde er et aktivt Gilde.

Skatmester aflagde et regnskab, der må betegnes som absolut tilfredsstillende.

Der var masser af debat. Mange emner blev taget op. De fleste af intern karakter. Men vi kan dog oplyse, at årets Sct. Georgs Gildehal den 23. april bliver lidt anerledes end tidligere. Selve gildehallen afholdes i Aalborg Kloster. Men eftergildehallen er henlagt til lokaler på restaurant Kniv og Gaffel.

Efter megen tale om trappelift eller ej, blev resultatet, at 1. Gilde siger nej til etablering af en trappelift.

Dette medførte bl.a. en snak om hvorvidt tiden er inde til at forlade Gildeborgen og finde andre og mere hensigtsmæssige lokaler.

Ny gildeledelse blev valgt:

GM – Peter Jensen

GK – Henning Nielsen

GSKM – Jørgen Christensen

Et gildeting hvor der blev diskuteret og taget stilling til rigtig mange ting.


april 2014

23. April. 21 gildebrødre, 10 gæster, Aalborg Kloster. Så er konceptet for 1. Gildes Sct. Georgs Gildehal på plads. Afgående Gildemester Reinhardt Rasmussen talte om vores ofte besynderlige vejr, om årsager og virkninger. Det forhold, at bøgen i år er sprunget ud en måned tidligere end normalt. Er det en tilfældighed eller er der ved at ske en drastisk ændring af vores klima. Nedsmeltningen af indlandsisen på Grønland er i dag større end man overhovedet havde regnet sig frem til. For at det ikke skulle blive alt for teoretisk og for langt væk kom mester ind på forholdene ved Nørresundby Havn. Her er kajkanten allerede forhøjet, men skal forhøjes yderligere 40 cm. Symptombehandling. Årsagsbehandling, Erkendelse. Noget skal gøres.

Efter Sct. Georgs Budskabet 2014 og broderkæde med ”Spejderbror her er min hånd” blev det tid til indsættelse af Peter Jensen som 1. Gildes nye Mester. Som nye herolder blev indsat Frank Sørensen som Stavherold og Poul Sørensen som Flagherold.

Efter gildehallen blev der igen dannet kæde for at synge ”Nu er jord og himmel stille”. Lidt underligt på det tidspunkt måske. Nej. Det skulle ske i det flotte Refektorium.

FORDI. Eftergildehallen var forlagt til Restaurant Kniv og Gaffel. Her var der en herlig stemning og 1. Gildes sang udkom i en Sct. Georgs Dags version.

Her er sidste vers.

I tyve fjorten er det så vi prøver noget nyt –

Mod nye horisonter 1. Gilde er ej yt –

For eftergildehallen holdes på en restaurant –

Vi er på Kniv og Gaffel her for allerførste gang –

1. Gilde ih du milde - Aalborgs ældste gilde, det er ikke ilde.”


maj 2014

1. og 9. Gilders Rally

Vores to gilder holder sammen et rally hvert andet år. Det var i år den 11. maj.

Vi mødtes ved Klarupgård, hvor 33 personer skulle dyste om, hvem der havde mest paratviden og hvem der kunne orientere sig bedst de 100 km turen var på.

Vi var fordelt på 9 hold, og alle klarede de 13 opgaver med underopgaver 36 i alt, der var planlagte. Det vindende hold løste alt perfekt. Hvorvidt de brugte livliner eller klarede sig med diverse I-eller andre pads vides ikke, men der var i hvert fald mange virkelig finurlige opgaver. Man skulle tænke sig godt om, men det fremmer jo lysten til at gå i gang med et virkelig godt tilrettelagt løb. Vi kom omkring mange områder, som flere af os aldrig havde besøgt eller ikke i mange år.

Vi besøgte bl.a. herregårdene Viffertsholm og Kongstedlund, Visborggård Havnø Hovedgård og Havnø Mølle, hvor vi fik et fint foredrag om, hvordan den velholdte mølle lever af at male og sælge groft mel. Vi så også mindestenen over Kong Christian den 10.s hvide hest.

En meget smuk tur, som kun blev lidt våd. Vi spiste ved borde og bænke i Helberskov, da Vildmosecentret var optaget af 3 konfirmationer og derfor lukket for offentligheden.

Tak for den flotte tilrettelæggelse. De mange deltagere, morede sig vist alle fortrinligt.

Et flot samarbejde mellem to gilder.

Hvor er Himmerland dog smukt, og de mange gule rapsmarker gjorde næsten ondt i øjnene.


august 2014

1. Gilde og 2. Gilde

21. August 2014. Hvad gør man, når vi vil have friluftsgildehal inde midt i byen og alligevel ude i naturen? Vi var så heldige, at måtte bruge Lindholm Å Bådelaugs areal og hus, og så kan det lade sig gøre. En perle ved åens udmunding i Limfjorden.

Ved bålpladsen med dejlig bål sad vi delvis under træer og havde gildehal. Gildemester Peter Jensen holdt sin debut gildemestertale. GM tog udgangspunkt i den dejlige sommer, vi har haft. Bl.a. det at tilbringe tiden i et sommerhus. Sommerhuset har været et fristed siden midten af 1800 tallet, hvor det bedre borgerskab begyndte at opføre små huse nær skov og strand, hvor luften ikke var tyk af bakterier og væk fra byens kaos. Det var datidens førende læger, som i kølvandet på en dræbende kolera epidemi, anbefalede frisk luft som kilden til et godt og længere liv. Også det at sidde ved et bål og bare se ind i gløderne er skønt. Det giver plads til tankens frie flugt. Mestertalen sluttede med et digt, der omhandler livets efterår. Smukt og vedkommende

GM Ulla Væver holdt 5 min, Sct. Georg. Ulla lagde ud med nogle tanker om det at have travlt. At vi let kommer fra det ene kontinent til det andet på en lille dags tid. At vi kommer fra hedebondens egn til hovedstaden på kun et par timer. Talte også om krav til os om tempo både på arbejdspladser og i hjemmet. Tempo, tempo. Men vi der er i Gilderne har en Ø. Denne Ø hedder Sct. Georgs Gildet. I Gildehallen finder vi den oase, som sjælen ikke kan være foruden. GM spekulerer på, hvorfor vi ikke er flere, når det er os der har de ideer og holdninger, som samfundet efterspørger. Tja.

Dejlige sange var med til at gøre Gildehallen til en skøn august aften oplevelse. Efter en lille tur ned til åen havde vi eftergildehal inde i huset. En eftergildedal der bar præg af hygge, bordlederens hang til at saxe og et væld af Skt. Laurentii tårer. Aldrig så man så mange stjerneskud på et sted.


september 2014

Dragegildehal i 1. gilde. Det er nu noget særligt. Den 17. september samledes 31 gildebrødre, heraf 11 gæster, for at fejre indsættelsen af årets drageridder. Traditionen tro, holdt den afgående drageridder, Niels Erik Franck fra 8. gilde, 5. min. og han fulgte traditionen fra sidste år med at referere en samtale med August, den grønne drage, som bor i kælderen under gildeborgen. Det lyder helt uhyggeligt, men det var det nu ikke. Den er ganske fredelig og ikke vred over, at vi hvert år i juni skyder på dens fætter, som er lavet af træ. Ny drageridder blev Laila Haugen fra 10. gilde og vi glæder os allerede til, til næste år, at høre hendes 5 min. med nydelig accent fra Færøerne. I gildemestertalen kom Peter Jensen ind på ungdomsuddannelserne og hvordan man fejlagtigt tror, at en lang universitetuddannese anses for at være finere end en såkaldt korterevarende uddannelse. Intet er mere forkert. Man skal vælge efter sine interresser og ikke efter, hvad læreren i gymnasiet foreslår. Ideen til talen havde han fået ved at tale med unge mennesker til en 20 års fødselsdag.


oktober 2014

I år var 1. gildes weekendtur henlagt til Stendalshytten i Rold Skov. En rigtig spejderhytte uden moderne bekvemmeligheder som opvaskemaskine og brusebad. En speciel god oplevelse var det at genfinde de ridser, man selv havde lavet med en lommekniv i det tykke plankebord for ca. 30 år siden. Dengang hed det far/søn tur og hytten var ejet af Skipper Clement Trop. Læser man i hyttens gæstebog, kan man se, at der de sidste 10 år har været afholdt far/børn tur. Det er drengene fra Skipper Skræk klanen, som tager af sted med vores børnebørn. I dag er Skipperen nedlagt og hytten er overtaget af troppen Reden. Kun 9 gildebrødre deltog i turen, som bød på 5 km vandretur i bakkerne (som ikke er bakker, men derimod slugter, dannet i istiden), godt vejr, tapas og engelsk bøf samt besøg af 4 piger til brunch søndag formiddag.

Næste arrangement er gildemøde med besøg hos TV2 i Aabybro. Desværre har TV2 aflyst vores besøg fordi de lige har indrettet et nyt studie, så derfor hedder næste arrangement gildehal den 17. november.


november 2014

Alle gildets brødre var tilmeldt årets efterårsgildehal den 17. november 2014. En rigtig dejlig aften med en super stemning. Gildemester Peter talte om det forhold, at undersøgelser viser, at Danmark er det lykkeligste land i verden.

Kan vi overhovedet, som et af verdens rigeste lands tillade os at jage lykken, når så mange millioner af mennesker verden over lider og dør af sult, tørst og mangel på medicinsk behandling. Kan vi overhovedet tillade os at klage og være utilfredse, når alt for mange mennesker oplever krig og ødelæggelse, og når kvinder og børn hver dag bliver mishandlet og udsat for krænkelser og uretfærdigheder. Er vores higen efter lykke blot et udtryk for forkælelse af dimensioner?

Mesters videre betragtninger om dette fænomen var spændende og tankevækkende.

Tankevækkende var også Bent Oves 5 min. Sct. Georg. Han tog udgangspunkt i treårskrigen 1848-1850 og videre med krigen i 1864, bl.a. med henvisninger til Ole Bornedals TV serie. Men det var nu mest spørgsmål om, hvem der træffer beslutningerne om at gå i krig og om, hvordan vi behandler vore soldater, når de vender hjem fra krigen. Ofte med sår på krop og sjæl. Bent Ove sammenlignede videre hvordan vi gør nu om dage. Om vores deltagelse i krige i Irak, Afghanistan, Libyen og nu Mellemøsten. Om soldater der kom hjem fra internationale missioner. Ingen af dem fandt megen forståelse for de traumer, de havde pådraget sig.

Sluttede med det paradoksale i, at tidligere gik vi i krig for at erobre eller forsvare land. Nu går vi i krig for at bevare freden. Sluttede med at vi alle sang sidste vers af ”Der er ingenting der maner”.

Claus Hansen fortalte om ”her er mit liv”. Om sin barndom i Fleskum Herred. Om sin opvækst, skole og fritidsinteresser. Om hvordan han mødte Anne Marie, stiftede familie. Om sit arbejdsforløb, der foreløbig er endt med at være kranfører på Aalborg Havn. Et spændende og udfordrende erhverv.

Alt dette kædet sammen med dejlig musik og årstidens sange. En god gang Stegt flæsk med Persillesovs fuldendte aftenen for brødrene i 1. Gilde.


december 2014

I skovens dybe stille ro. Nej ikke helt. For rundt om Store Økssø lød der lørdag den 6. december glade stemmer fra mange gildebrødre og ledsagere. 1. Gilde havde forlagt juleturen til Rold Skov med en tur rundt om søen.

En lille pause med en hjertestyrkning bød også på fortælling om søen. Mester Peter Jensen fortalte om Store Økssø. Hvor stor, hvor dyb. Hvilke fisk der lever i søen. Men også at der på stedet havde været et hestebad, hvor man kunne lade hestene gå ud i søen og bade.

I den anden ende af søen var det nu menneske vinterbadere, der nød den dejlige sø.

Flot vejr. Idyllisk. Kun et tvivlsomt IC4 tog på banelegemet ledte tanken hen på hverdagens besværligheder.

Efter gåturen var vi i Mosskov Pavillonen, hvor man indtog en aldeles pragtfuld buffet. Således rustet kunne vi ønske hinanden en glædelig jul.


januar 2015

GODT NYTÅR. Nytårsgildehal i 1. Gilde. Med dejlig musik. Med gode indlæg. Så er det Godt Nytår.

Gildemester Peter Jensen indledte sin gildemestertale med et tilbageblik på 2014. Med krigen i Syrien og nu i store dele af Mellemøsten. Om
sygdommen Ebola, der hærger flere steder i Afrika. Også klimaet fik en tur. 2014 var det varmeste år siden man i 1875 begyndte målinger. Men det var også oversvømmelsernes år. I Nordjylland, Sønderjylland og i København gjorde storm og vand megen fortræd. Vejrsituationer som vi frem mod år 2100 vil se mere til, samtidig med at vi kan forvente et varmere klima med generelt mere nedbør og flere og mere ekstreme vejrhændelser. Med hensyn til at se ind i fremtiden, så er nytåret som skabt dertil. Der var jo varsler.
Nytårssolskin varsler et frugtbart år .Gamle kunne finde ud af, hvem der skulle dø først ved at kaste grødklatter ud på gulvet. Det var den, hvis grødklat hunden tog først, der stod for tur. – Og der var mange andre varsler.

2015. FAO har proklameret, at 2015 også skal være jordens år. Den gode landsbrugsjord. Ifølge den kinesiske kalender så er 2015 Gedens År. Hvis vi tror på astrologien, så kan man alt efter temperament vælge at fokusere på gedens positive eller negative egenskaber. Jo 2015 er således blevet annonceret både som lysets, jordens og gedens år. Og vi selv synger da også om Herrens År.

Finn Bramsen holdt 5 min. Sct. Georg.  Finn talte om Nytårskur, Nytårstaffel, Nytårsfortsætter og Nytårstraditioner. Advarede lidt mod de hysteriske nytårsfortsætter med nyt løbeudstyr, puls ur, abonnement til fitnesscenter o.s.v. Var det ikke bedre at have fokus på alt dette hele året. Nytårstraditionerne blev behandlet sammen med ”90 års Fødselsdagen”.

Villy Fogh berettede om ”Her er mit Liv”. Om familien på Højens Alle, Om den gode tid i Dansk Vandrelaug. Men også om sit arbejdsliv på bl.a. Aalborg Værft og på Toppenbergs Maskinfabrik. Efter mange år i gymnastikforening og som FDF’er er Villy glad for i dag, at være med i 1. Gilde.

Stadsgildemester Flemming Hansen overbragte Stadsgildets nytårshilsen til 1. Gilde.

Efter en sådan dejlig gildehal med gode sange og med meget varieret og skøn musik. Med spændende indlæg, der fik tankerne til at flyve.
Så er man hjemme.


februar 2015

Vi blev ikke 13 til bords, for vi kom til at sidde ved 2 borde ved vores besøg hos TV2/Nord Salto i Aabybro. Besøget begyndte med, at vi blev budt velkommen af Christian Henriksen og Marie-Ane Buus Simonsen, begge journalistpraktikanter. Først fik vi kaffe i kantinen og her fortalte Christian os en række facts om stationen og om hvordan en arbejdsdag kan forløbe. Her så vi også en del af aftenens udsendelse, inden vi fik lov til at stille spørgsål. Christian og Marie-Ane talte begge et meget tydeligt, klart og let forståeligt sprog. Alle forstod tydeligt, hvad der blev sagt, selv om vi er en flok gamle mænd med nedsat hørelse. Det er noget, man er meget opmærksom på fra redaktionens side. Her kunne mange nye danske skuespillere lære noget. Efter kaffen gik vi rundt på stationen og så på dyrt udstyr og de nye studier. Til sidst talte vi med dagens ansvarshavende redaktør, Hans-Christian Lauritzen. Hans arbejdsdag havde varet fra 8 morgen til 21 om aftenen. Ialt er der ca. 80 ansatte til at drive vores lokale TV-station. 
Man kan finde billeder af alle de ansatte her: http://www.tv2nord.dk/redaktion
Næste arrangement bliver gildehal i klosteret den 23. april

marts 2015

 GILDETING.
Tirsdag den 3. marts afholdt vi årets gildeting. Efter 2 inspirerende sange om hhv. Gule Ærter og om, hvordan vi holder Gildeting, kunne vi gå i gang med selve tinget og dagsordenen. Ganske som vi plejer. Gode beretninger. Gode debatter og god stemning. Gildeledelsen består nu af:
GM Peter Jensen
GK Flemming Boye
GSM Bent Ove Holm.
Næste arr. er gildemødet den 20. maj, hvor planen er, at vi skal på Aalborg Havn.


april 2015

 23. April. Sct. Georgs Dag. Sct. Georgs Gildehal i Aalborg Kloster.
I mere end 60 år har 1. Gilde haft denne fornemme tradition, at holde gildehallen på selve dagen og så i Klosteret. Dejligt med traditioner, bare de ikke bliver traditionelle. Dette var på ingen måde tilfældet i 2015, da GM Peter Jensen kunne byde velkommen og fortælle, at vi havde en optagelse. Nemlig af Ole Landor, der tidligere har været spejder i Farum. Så der var optagelse, der var Sct. Georgs Budskabet, der var Broderkæden og der var fornyelse af vort Gildeløfte. Højtideligt og smukt. Under hvælvingerne i klosteret kunne vi høre gildemesterens tale om mobiltelefoner, facebook, twitter og andre former for elektronisk kommunikation. En bemærkelsesværdig undersøgelse fik for nyligt et overraskende resultat. Efterskoleelever, fordelt på skoler over hele landet, fik taget mobiltelefonerne fra sig i 14. dage. Enten helt eller delvist. Over 80% af eleverne var glade for at blive tvunget væk fra deres mobiltelefon. Kun 3% brød sig ikke om det. Den kommentar der var mest udbredt
var, at de unge manglede nærvær og eksklusivitet. Tankevækkende. Mester kom også ind på, hvordan vi reagerer på SMS beskeder eller mails. Hvor hurtigt skal man svare. Hvor ofte skal man tjekke sine mails eller SMS’er. Uha. Det er ikke så sært at vi har problemer med stress, koncentration, opmærksomhed og nærvær.
Det var derfor en dejlig kontrast, at kunne sidde i fredfyldte lokaler fra 1431 og lytte, tænke tanker og mærke roen. Sådan. Eftergildehallen blev holdt i Refektoriet med taler for den nye gildebroder, tak til afgående ledelsesmedlemmer og velkomst til nye.
Ja så er der lige det, at 1. Gilde og dermed gildebevægelsen i Aalborg kan fejre 80 års fødselsdag i år. Dette markerer vi på dagen for drageskydningen den 11. juni.
 


maj 2015
Når vi passerer Limfjordsbroen eller går tur langs Jomfru Ane Parken eller andre steder på Aalborg Havn, så kunne man fristes til at tro, at her er der ikke nogen synderlig aktivitet. MEN. Sådan forholder det sig ikke. 28 Gildebrødre og gæster besøgte onsdag den 20. maj Aalborg Havn. Vel at mærke på havnens hovedsæde i Østhavnen. Det var vores egen Claus Hansen, der havde formidlet dette besøg.Ole Brøndum fra havnen fortalte om Aalborg Havn. Hvad det er for en størrelse, og hvad man beskæftiger sig med. Hold da op. Det gav næsten sved på panden.Aalborg Havn er en af Danmarks førende havne med en produktionsværdi på 13 milliarder kroner årligt og med en beskæftigelseseffekt på 9.145 fuldtidsstillinger fordelt på omkring 100 virksomheder. Aalborg Havn er basishavn for al trafik til og fra Grønland. Aalborg Havn er med 67.600 containerhåndteringer Aalborg Havn investerer løbende i nye tiltag, og har et godt samarbejde med universitetet, bl.a. med Center for Logistik og Samarbejde.Det var blot en lille del af de mange informationer vi fik den aften. 1.gilde på havnenIført gule veste var vi rundt på havneområdet og fik et indtryk af størrelse og aktivitet. Efter kaffen var vi med Claus i den del af havnen, hvor han til daglig håndterer de mega store kraner, som havnen råder over. Hvor meget sådanne kraner vejer og kan løfte er næsten uforståeligt.

 


Til slut kunne vi i en pragtfuld solnedgang følge krydstogtskibet fra Viking Cruise på vej ud af Limfjorden. Endnu en spændende og lærerig oplevelse med 1. Gilde.


Juni 2015

Den 11. juni afholdt 1. Gilde sin 59. drageskydning i Gildeborgens have. Denne aften var noget særligt, da vi også markerede vores 80 års fødselsdag. Gildemester Peter Jensen bød velkommen. 1. Gilde var vært ved en drink. Således rusten kunne vi høre Stadsgildemester Flemming Hansens festtale. En tale med et historiks rids af tiden i 1. Gilde og i Aalborggilderne.

Vi donerede i alt kr. 8.000 til 2 velfungerede spejdergrupper. Vi kunne overrække pengene til spejdere fra DDS Reden og KFUM Knuden.  Selve drageskydningen gik efter de kendte retningslinjer. Der var en rigtig god stemning blandt de 85 fremmødte gildebrødre, gæster og spejdere. Skyttekonge blev Bente Orlien, 6. Gilde og årets Drageridder blev Peder Bloch-Poulsen, 1. Gilde.


August 2015

”Har I godt nok været spejder alle sammen”? ”Ja det har vi da”. ”Sejt” var den lille spejderpiges reaktion. Dette replikskifte fandt sted onsdag den 19. august hos KFUM Spejderne Lindholm Gruppe, hvor 1. og 2. Gilde holdt fælles Augustgildehal.

Således opløftet gik vi til gildehal ved spejdernes bålplads. Her var bålet tændt. (Båltype M). Gildemester Ulla Væver, 2. Gilde bød velkommen. En særlig velkomst til Hanne og Peter Thygesen, der var kommet helt fra Haderslev for at deltage.

Ulla kom i sin gildemestertale ind på hvordan vi har det med andre mennesker. At leve i harmoni med de mennesker, der betyder noget for os. Om at overholde aftaler og have en ærlig tilgang til det, vi laver sammen med andre. Vi skal huske at omfavne mangfoldigheden i det store og små. At være til stede og ikke hele tiden tænke på at være et andet sted. Livet er positivt kaos, og jo bedre vi er til at omfavne det, jo bedre er livet. Vigtige faktorer er, at have nogle at tale med, at have en partner, gode venner, god familie. Ulla advarede mod det, at vi i stigende grad overser betydningen af nærhed og gode, tætte relationer. Vi glemmer let taknemligheden over alt det, der rækker ud over vores eget liv. Det kan være ens tro, for med troen kommer naturligt fordybelsen. – Vi vil livet og livet vil os.

Gildemester Peter Jensen, 1. Gilde holdt 5 min. Sct. Georg. Her var det børnebørnene der var i centrum. Det at have børnebørn på ferie, og at kunne leve op til den travle hverdag som børnene har. Derfor var det også rigtig dejligt at læse formanden for børnerådet, Per Larsens opfordring til bedsteforældrene om at slappe af sammen med deres børnebørn. Han opfordrede direkte til at skrue ned for tivoliture, biografbesøg, zoologiske haver mv. Og i stedet fylde tiden med stille stunder, ro og samvær. Alle undersøgelser viser, at det børnene efterlyser, er ro, nærvær og tryghed og det skal man som bedsteforældre være lydhør over for. Vi skal dog være bevidste om, at vi som bedsteforældre er oppe mod stærke kræfter, når vi overtager børnene fra en travl hverdag, der ofte er tætpakket med fritidsaktiviteter, udflugter, legeaftaler, computerspil og fjernsyn. Man skal turde slå bremsen i, og det er bestemt ikke nemt, når forventningerne til, at der skal ske noget ekstra er blevet så store. Derfor. Kunsten er at gøre det nære og det rolige til noget særligt og ligefrem skabe et frirum. Altså, her er der også tale om en slags fordybelse.

Således lykkedes det endnu en gang at opleve, hvordan en gildemestertale og 5 min. St. Georg går op i en højere enhed.

Eftergildehallen blev afviklet på spejderhusets terrasse. Maden var leveret af ”Forenede Kræfter” og smagte herligt. Arrangerende gruppe fra 1. Gilde serverede kaffe og hjemmebagt kage. 2. Gilde donerede et beløb til spejderne. Det blev modtaget med tak og et spejderråb.

Så blev jord og himmel stille.


oktober 2015

Forbløffende. Tænk at kunne få en vandrende babyelefant, en spytklat, en 90 års fødselsdag og en nedskudt drage til at gå op i en højere enhed. Det lykkedes foran 95,83% af 1. Gildes brødre og gæster fra andre gilder den 29. september 2015. Det var 1. Gildes Dragegildehal som løb af stablen. Gildemester Peter Jensen holdt en formidabel gildemestertale om tidens meget aktuelle tema. Nemlig flygtninge. Med tilbageblik i historien, hvor danskere under 2. verdenskrig gjorde en flot indsats med at fragte jøder over til Sverige. Der var vi en nation af hjertevarme, heltemodige og handlekraftige mennesker.

Det var vel ikke lige det vi havde i tankerne, da en spytklat blev sendt ned fra en motorvejsbro på Lolland en septemberdag i 2015.

Med så skarpe kontraster gik Peter videre i sin tale med punkter fra Gildeloven. Ups. Det gav noget at tænke over.

Videre beskrev Mester de forskelligheder, vi oplever. Lige fra annoncer i Libanesiske aviser til danskere, der havde ”tømt et Asylcenter” og budt de fremmede på et måltid mad. Det havde bl.a. en gildebroder fra 1. Gilde og hans hustru. Sådan.

Også den afgående Drageridder, Laila Haugen brugte sine 5 min. Sct. Georg til at tale om flygtningeproblematikken. Og ikke mindst hvad vi som gildebrødre kan og bør gøre. 2 meget stærke og tankevækkende indlæg.

Den nye Drageridder, Peder Bloch-Poulsen læste Gildeloven for os.

Den 90 årige takker mester.

Svend Harald Jensen havde taget sin hustru Irma med. Fordi han jo helt naturligt skulle fejres i forbindelse med sin 90 års fødselsdag. Svend Harald havde valgt at give maden den aften. Tusind tak for mad. De fleste sad nok og ventede på, at Tante Møghe og Doktor Hansen skulle komme og sige: ”Han er kun 80”, men det skete ikke. Det var 90 år. Ikke til at se.

Arrangerende gruppe med forklæder sørgede for en dejlig buffet, gode vine mv. og velbrygget kaffe. Her kunne vi opleve en virkelig god og helstøbt aften i 1. Gilde.


Den 3. oktober tog 11 mand fra 1. gilde på den traditionsrige weekendtur. I år gik turen til Sæbygaardspejdernes hytte i Lyngså. Nyt i forhold til de tidligere år var, at vi fik saltagurker efter russisk tradition, dog var vodka udskiftet med Dr. Nielsen, det skal jo heller ikke være for vildt. I nattens løb tog Villy Fogh sin harmonika frem og spillede lystigt til vore sange. Som den mand kan spille, det er imponerende. Næsten alle deltog i madlavningen under kyndig vejledning af Hans-Jørgen Ottesen.


Gildemøde den 14. oktober 2015

Den 14. oktober havde vi besøg af Thomas Mølgaard fra Tårs. Sammen med en masse gæster kunne vi sidde måbende og med tilbageholdt åndedræt og høre om hans tur på ”Pacific Crest Trail”. En vandrertur på 4.250 km fra Mexico til Canada.

I 2009 foretog Thomas og hans kæreste denne tur. Man skal begynde i april. Det tager nemlig et halvt år at gennemføre denne hårde tur. Og man skal være i Canada omkring 1. oktober. Dette på grund af sneen i bjergene. Det er ikke en tur for tøsedrenge. Man møder bl.a. klapperslanger, pumaer, ulve, sorte bjørne og grislibjørne. Flere gange var de da også ved at sætte livet på spil. Allerede efter de første par dage i ørkenen kommer de til den flod, hvor de efter kort og oplysninger kunne tanke vand. De havde drukket de 10 liter, som de begge havde med på turen i ørkenen. Men. Ingen vand. Floden var udtørret. Næsten dehydrerede bliver de reddet af en helikopterbesætning fra Border Patrol. Så videre. Gennem ørken. Store skove. Gennem bjergpas. Over bjerge. Alt sammen på en sti, der næppe er mere end et par meter bred. Undervejs er der små byer med indkøbsmuligheder. Der kan man bl.a. købe de særlige madprodukter, som vandrerne skal bruge.

Fortællingen om flere af de mennesker, som Thomas mødte på sin vej, var vildt fascinerende. På et tidspunkt måtte kæresten give op på grund af beskadigede fødder. De havde aftalt, at hvis den ene af dem måtte udgå, så fortsatte den anden.

De vidste hjemmefra, at der hvert år udgår en del, og at der også dør et par stykker.

Thomas fortsatte alene. På en strækning så han ikke et eneste menneske i 10 dage. Så begynder man at tale med luftstriben efter et fly højt oppe på himlen.

Det er umuligt for mig at fortælle om den stemning, som Thomas kunne skabe med sit foredrag. Beskrivelser af mange gode oplevelser, men også et par barske. F.eks. da han stod mellem 2 grislibjørne. Disse bjørne er farlige for mennesker, især om efteråret, hvor de spiser utroligt meget, inden de går i hi.

Han troede, at nu var den sidste time kommet. Men heldigvis luntede de af. Efter et halvt år på ruten, oftest alene var det et kulturchok at komme til Vancouver. En millionby. Motorveje, biler, metroer, osv.

Men der er et hotel, hvor vandrerne mødes og får bearbejdet oplevelserne sammen.

Et unikt foredrag ledsaget af flotte billeder. Gå på nettet på ”pacific crest trail” så får du måske en fornemmelse af, hvad det hele går ud på.


november 2015

Velkommen til Efterårsgildehal lød det fra Gildemester Peter Jensen, da 1. Gilde mødtes i Gildeborgen den 18. november. Velkommen til gildebrødre og velkommen til venner. Her er det jo heldigvis synonymer. Gildemestertalen handlede om venner. ”Må jeg præsentere dig for en af mine venner”. Så er noget positivt i gang.

Aristoteles sagde ”Venskab er én sjæl i to kroppe”. Flottere kan det vist ikke siges. Men samtidig sagde han også ”Alles ven er ingens ven”.

Derefter kom Mester med eksempler på, hvordan børn udvikler sig med hensyn til venskaber. Allerede i to-tre års alderen begynder børn at have samspil med andre børn. I alderen mellem fem og otte år opfatter børn venskaber som nogen ensidigt. En ven gør nogen man synes om, men man er ikke bevidst om det gensidige i en relation. I teenage- alderen har venskaberne udviklet sig til det, vi som voksne opfatter som noget, der baserer på tillid og gensidighed. Videre talte Peter om forskellige forhold om venskaber gennem livet som voksne. ”Må jeg præsentere dig for en af mine venner” kan måske blive et af tilværelsens vigtigste øjeblikke.

Og så ”Skuld gammel venskab rejn forgå” med Per Nielsen på trompet. Så fik tankerne frit spil.

 

5 min. Sct. Georgs blev leveret af Finn Bramsen. Finn havde gjort sig tanker omkring problematikken ”Skal vi blive i Gildeborgen eller leje nye lokaler”.  Indlægget handlede ikke om hvorvidt vi skulle vælge den ene eller anden løsning, men om processen frem mod den endelige beslutning. Finn talte om følelser for Gildeborgen og om mulige bekymringer for fremtiden. Han kom også ind på tonen, der har været anvendt på facebook. Den er til tider blevet personlig og nogle gange uforsonlig. Gjorde opmærksom på, at alle jo har ret til eget synspunkt. Er der ikke nogen med ”At tage stilling og have respekt for andre”.

Gode musikstykker og sange fuldendte en dejlig Gildehal.

 

Eftergildehallen var bare rigtig god. Bordleder Hans Jørgen Ottosen havde valgt de helt rigtige sange til at følge op på gildehallen. Også tænksomme ord omkring terror i Paris efterfulgt af sangen ”Kringsat av fjender” gav stof til eftertanke.

Venskaber. Gildebrødre. Gildehaller. Rammer for gilderne. Det gav en flot helhed for vores aften.

 


januar 2016

Det er vist ikke ret ofte, at en gildebroder på 73 kan fejre sit 50 års gildejubilæum. Men det er faktisk det, der sker for Svend Erik Jensen, 1. Gilde. Han kan her i januar fejre sit 50 års jubilæum. Gildets skriver har haft en samtale med Svend Erik og prøver her at tegne et portræt af Svend Erik. Svend Erik er et meget aktivt forenings menneske. Her vil jeg dog mest skrive om spejderen og gildebroderen. Spejderen "Svenne fra Sæby”. Var medlem af 1. Sæby Flok og Trop under DDS fra 1950 til 1962, hvorefter han blev indkaldt til Forsvarets Intendanturkorps. (I øvrigt mangeårigt medlem af Intendanturforeningen). Under sin 2 årige soldatertid i København var han tilknyttet en spejdergruppe i Kastrup. I 1966 blev han optaget i Sct. Georgs Gildet i Sæby, og var her med indtil han flyttede til Aalborg. Efter nogle sonderinger valgte han at blive overflyttet til 1. Gilde. Det skete i november 1967. Svend Erik har altid været en aktiv medspiller i gildebevægelsen. Blev hurtigt gruppeleder og herold. Kansler i 1971 og gildemester i 1973. Han har været gildets GIM i en del år. Svend Erik har også været med i landsgildeledelsen. Som vicelandsgildeskatmester 1987 – 1993. Det der med ”vice” var ikke en suppleantpost. Det var en fuldgyldig post i landsgildeledelsen. – På stadsgildeplan har Svend Erik været både skatmester og stadsgildemester. Mesterposten havde han fra 1996 til 2000. I den periode satte han sit præg på Gildeborgen med flere initiativer. Bl.a. vores nuværende møblement i dagligstuen. Det var også i de år, at Buderup Gildehallerne blev indført. I 1980 var Svend Erik en af initiativtagerne til dannelsen af DDS Vestbjerg Gruppe. Han blev således gruppens første formand. Det var også ham, der fik udvirket, at patruljehytten ”Troldelumsken” i Hammer Bakker blev overdraget til spejdergruppen. Svend Erik har i rigtig mange år været revisor i forskellige spejdersammenhænge. I divisioner, på Tyvdalhøj og Rævekildehytten. Også på Rosenholt holdt han øje med skiftende kasserere. I 1985 var han økonomichef på DDS korpslejr Blå Sommer i Haderslev. Svend Erik er tildelt korpsets hæderstegn. Ved 1. Gildes nytårsgildehal den 19. januar blev Svend Erik Jensen fejret på festlig vis. Af gæster og gildets brødre såvel i Gildehallen som ved eftergildehallen. Stadsgildemester Flemming Hansen overbragte gratulationer fra både Stadsgildet og Landsgildet. Gildemester Peter Jensens gildemestertale gav igen stof til eftertanke. Mester kom ikke uventet ind på de store udfordringer som flygtningesituationen giver os. Venligboerne og de mange landsdækkende humanitære organisationer gør en forskel for de fattigste i verden og for beboerne i flygtningelejrene. Desværre har vi også set en tendens i den modsatte retning. Nu hvor den økonomiske vækst så småt er ved at være i gang igen, er det særlig vigtigt, at finanskrisen ikke afløses af en værdikrise. Også terrorhandlinger i 2015 kom Mester ind på. Men heldigvis er livet stort. De fleste stunder er da gode og positive. De store oplevelser og de små. Desværre har vi i 1. Gilde oplevet, at 2 7 gildebrødre er blevet ramt af svære hændelser. Noget tyder på, at de begge vil mødes til genoptræning i Brønderslev. Vi sender dem vores bedste hilsner. Hans Jørn Husum holdt 5 min. Sct. Georg, der på flotteste vis blev afsluttet med ”Fuglene letter mod vinden” sunget af Gruppen Tørfisk. Stadsgildemesteren fik overdraget øksen og fra højsædet bragte han Stadsgildets hilsen til 1. Gilde. Eftergildehallen var et rigtigt nytårsbrag med jubilar, taler, gaver, talegaver, sange og godt samvær.februar 2016

Hvad er kultur. Det er noget man pudser møbler i. Sådan var det i hvert fald iflg. Storm P. Helt så enkelt var det ikke, da 1. Gilde havde gildemøde den 22. februar. Her hørte vi om
Aalborg Kommunes kulturpolitik. Det var lagt i hænderne på medlem af kulturudvalget og 2. viceborgmester i Aalborg Kommune, Mads Sølver Pedersen. Sølver indledte med at fortælle om sin politiske karriere. Det var ikke småting han er/har været involveret i. Fortalte også om sig selv. Og han har naturligvis været spejder. I DDS Kong Hans. I dag er han direktør for Det maritime oplevelsescenter Springeren. Kulturpolitikkens overordnede målsætninger i kommunen er: I Aalborg Kommune kan man møde alsidig og nyskabende kunst og kultur på højt nationalt og internationalt niveau. Flere skal bruge kulturlivet. Kulturlivet skal involvere flere i at skabe kunst og kultur. Inden for kunst og kultur har vi i Aalborg flere ”Ikoniske Byggerier”. Nordkraft, Kunsten, Utzon Center og Musikkens Hus. Vi kender vel alle disse fantastiske bygninger med deres  forskellige kulturtilbud. Mads Sølver beskrev også flere af de større arrangementer, som Aalborg Kommune er involveret i. Eks. Aalborg Karneval. Northern Winter Beat, Aalborg Opera Festival. Platform vs. Aalborg Symfoniorkester og We Aart. Det sidste ser man rundt om i byen i form af store flotte gavlmalerier. Men vi kan også gøre os i festival verdenen. Nibe Festival. Den Blå Festival. Aalborg Festivals, *AaMaze og Ordkraft. Kulturen i tal. Samlet budget for 2016 er 116,4 mio.kr. De største udgifter vedrører Aalborg Symfoniorkester, Aalborg Zoo, Kunsten og Utzon Center samt Musikkens Hus. Derudover ydes der tilskud til en masse steder og aktiviteter. Der er også en pulje, de såkaldte frie midler, som kan søges/uddeles til konkrete formål. Aalborg Kommune indgår ofte en form for udviklingskontrakter med modtagerne af tilskud over 0,5 mio kr. Dette for at sikre en vis udvikling. Kulturen har også økonomiske værdier. F.eks. genererer Aalborg Karneval, Nibe Festival og ikke mindst Tall Ship Race store indtægter til Aalborg. Kulturens merværdi. Jo jo. Sådan kan vi også se på det. For borgeren er der tale om identitet, tilknytning, livskvalitet, kompetence, relationer, accept, nysgerrighed, åbenhed og tolerance. Vidste du det? For kommunen betyder det bl.a. bosætning, arbejdspladser, studerende, investeringer og branding. Der er penge i kulturen. Efterfølgende var der en livlig og god debat om kulturlivet i Aalborg Kommune. En rigtig god aften i 1. Gilde.


april 2016

Der er mange stolte traditioner i 1. Gilde. Siden 1953 har vi holdt gildehaller i Aalborg Kloster. Således også den 23. april 2016, hvor vi afholdt vores Sct. Georgs Gildehal med
gildehallen i priorstuen og eftergildehallen i refektoriet. Næsten alle gildets brødre og mange gæster havde valgt denne aften til at fejre Sct. Georgs Dag.

 Afgående gildemester Peter Jensen kom i sin gildemestertale ind på ”Den digitale tidsalder”. Om det at man hele tiden er til stede enten på telefon, tablet eller computer. Teknologiens muligheder har flyttet hegnspælene mellem arbejde og fritid. Tidligere var det typisk kun cheferne, der tog arbejde med hjem. Sådan er det ikke i dag. Det forventes af rigtig mange, at de står til rådighed i princippet døgnet rundt. Ja selv ferier er ikke fredede. Vi ved det faktisk alle, at det er usundt at leve på en sådan måde. Diverse undersøgelser peger på, at det giver stress, man bliver udmattet og det påvirker humøret i negativ retning. Alligevel vælger vi at følge med tidens tendens. For ellers er vi jo ikke med. Det var tankevækkende at sidde under klostrets gamle murbuer, hvor skuldrene ellers var faldet ned, og høre om nutidens samfund, og hvordan vi har tilladt det samfund at stresse og ødelægge os. I et rum, hvor tid og fordybelse har været i højsædet, hørte vi nu om stress og jag. – Ak ja. Vi hørte Sct. Georgs Budskabet. Fornyede vores Gildeløfte og fik indsat ny gildemester og herolder.

Gildet ledes herefter af GM Henning Nielsen, GK Flemming Boye, GSM Bent Ove Holm. Herolder er Finn Bramsen og Svend Erik Jensen. Så håber vi på, at ordene fra Stubbekøbing Rådhus efterleves: ”Lad dem styre som forstaae det”.Eftergildehallen var rigtig hyggelig. 3 gildebrødre markerede deres runde fødselsdage med at give mad og drikkevarer. Åh, intet smager så godt som gratis mad. Og den var god. Tak til de tre fødselarer. Tak til afgående herolder. Og tak til Peter Jensen, som på allerbedste vis har været gildets mester de seneste 2 år.

Der er mange stolte traditioner i 1. Gilde. Siden 1957 har der været afholdt drageskydning
i Gildeborgens have. I år er det således 60. gang den afholdes. Kom og vær med.


maj 2016

Søndag den 22. maj blev årets bilrally afviklet i området mellem Rold og Lundby krat. Der deltog 33 personer fordelt på10 biler. Imod alle ods startede dagen i regn, men det drev hurtigt over og hele turen blev afviklet i godt vejr og godt humør. Undervejs løste vi de indlagte opgaver, som var af varierende sværhed, lige fra hvad koster en is med 3 kugler til, hvor gammel er den ældste gravsten på kirkegården ved Buderup Ødekirke. Prøv selv at finde denne sten, når vi alle mødes til friluftsgildehal ved Ødekirken den 4. august. Løbet sluttede med kaffe, kage og præmieoverrækkelse ved bredden af Store Øksø. i den vindende bil sad Elsebeth Korsbæk fra 9. gilde. Det gjorde hun også sidste gang, som var for 2 år siden

.


juni 2016

Der er mange stolte traditioner i 1. Gilde. Siden 1957 har vi afholdt Drageskydning i Gildeborgens Have. I år var det således Drageskydning nr. 60. Det blev fejret med bl.a. ekstra fine præmier. Der var en lille gave til dem, der skød en plade ned fra dragen. Et bundt postkort med Lise Færchs smukke tegning af Gildeborgen. Som noget nyt havde Mester et tidsgæt med. For kun kr. 5 kunne man gætte på, hvornår brystpladen blev skudt ned. Carl Højmark, 10. Gilde havde gættet det nøjagtige tidspunkt. Det udløste en fin flaske champagne. Også årets Drageridder kom fra 10. gilde, Annette Ankeraa. Stort tillykke. Og så var det også 10. Gilde der havde tegnet flest numre. Så det gav en 3 l rødvin i præmie. Der blev uddelt donationer fra 1. Gilde, Fra Hjælpefonden og fra Økonomisk koordinering. I alt kr. 24.000 blev uddelt denne aften. FDF Storvorde. De Gule Spejdere, Rold Skov. Loa - ungdomsuddannelse. En KFUM spejder fra Jens Høeg, samt nogle spejdere, der skulle til Finland. Der var en god stemning i pergolaen og teltet. Mad og drikkevarer var i top. (dem hav vi jo selv med). Det økonomiske resultat for Drageskydning 2016 kunne betegnes som tilfredsstillende.
Vi har i 1. Gilde stadig nogle Lise Færch kort til salg. Henvendelse til skatmester Bent Ove Holm.


juli 2016

Stadsgildet havde kridtet banen op til årets BUDERUP ØDEKIRKE GILDEHAL. Forstået således, at der var tegnet en kridtcirkel, der indikerede, at vi skulle sidde i rundkreds efter gildehallen. Dejligt mange borde og dermed mange gildebrødre og gæster var med denne augustaften.
Stadsgildemester Flemming Hansen tog i sin gildemestertale udgangspunkt i året 1946. Med de oplevelser som livet herefter har givet. De store ændringer i værdisæt. De store ændringer i den materielle udvikling. Men måtte dog også konstatere, at krige stadig er en del af verdensbilledet. Med hensyn til den elektroniske udvikling, er det nu gået så stærkt, at det er som om elektronikken styrer vores dagligdag, og vi har svært ved at håndtere anvendelsen af den. Det var dog heldigvis lykkedes gildebrødrene at finde frem til Buderup Ødekirke uden brug af Pokemon Go og GPS og lignende.
Svend Erik Jensen, 1. Gilde, holdt 5 min. Sct. Georg. Samarbejde og tolerance var temaet. Svend Erik tog udgangspunkt i diverse love og løfter hos spejderne og hos gildebrødre. Hvor vi i spejderlov og løfte. Gildelov og løfte LOVER og siger VI GØR, så står der ikke noget om, at vi har krav på at få vores vilje. Her tænke han specielt på de situationer, der opstod under processen med at finde et eventuelt andet sted end Gildeborgen som vores tilholdssted. En del gildebrødre har jo givet udtryk for, at hvis det bliver den eller den løsning, så melder jeg mig ud. Så sidder man lidt med den tanke, at lov og løfte måske mere er en del af et ritual end egentlig reelt at love og at gøre.
Annie Sperling blev indsat som DUS, Distriktets Uddannelses Sekretær.
De musikalske indslag var lagt i hænderne på den harmonikaspillende Else Øgendal Schmidt. En dejlig gildehal. Stadsgildet var vært ved et glas hvidvin efter gildehallen Selve eftergildehallen (i rundkreds) bød helt givet på den skønneste mad og de lifligste drikkevarer.
Praktikken var lagt i sikre hænder hos 1. Gilde.


september 2016

Det blev en aldeles fremragende gildehal, som 1. og 2. Gilde afholdt ved Lindholm Spejdernes Hytte onsdag den 24. august. Friluftsgildehal eller Udendørs Gildehal alt efter temperament. Opgavefordelingen var i år således, at 1. Gilde stod for selve gildehallen og 2. Gilde for eftergildehallen.

Gildemester Henning Nielsen brugte sin gildemestertale til at tale om kunst. Hvad er kunst? Iflg. Storm P. så er kunst nogen, man ikke kan. For når man kan det, så er det ingen kunst. Helt så enkelt er det naturligvis ikke. Nej, kunst er mange ting.

Henning fortalte lidt om et herligt krydstogt, hvor kokken hed Carlo Cracco. Hans ristorante havde den ære at have opnået 2 Michelin Stjerner. Så hans frembringelser var kunst. Madkunst.

Henning fortalte videre om 1. gildes møde i februar om Aalborg Kommunes Kulturpolitik. Der fik vi en øjenåbner for, hvor mange kunst og kulturtilbud, som vores kommune tilbyder. Om spændende arrangementer på Kunsten. Om byens mange store gavlmalerier. Nævnte også kulturlaugets mange fine initiativer.

Mange gode timer i Musikkens Hus til flotte koncerter med bl.a. Aalborg Symfoniorkester. Forskellige tilbud på Nordkraft. Bl.a. et foredrag om Peggy Guggenheim, som var passioneret kunstsamler og hvis formue har dannet grundlaget for Guggenheim Museet i New York. Så var det Martin Ole Nielsens tur til at fortælle om sine planer om at omdanne den nedlagte Spritfabrik til et stort internationalt kunstcenter. Henning kom vidt omkring og sluttede med nogle betragtninger om fænomenet ”oplevelsesøkonomi”. Og så lidt om sange og viser. Vi er jo danskere i Danmark, visens land. Og vores måske største rimsmed Benny Andersen blev omtalt. Således var der lagt op til at synge ”Barndommens Land”.

 

Gildemester Ulla Væver holdt 5 min. Sct. Georg. Vi har det jo godt her i lille Danmark. Vi har mange materielle goder. Men det er jo ikke sikkert, at man er rig, hvis man KUN har materielle goder. For hvad er det hele værd, hvis ikke man har nogen at dele det med. Ulla kom ind på det med venner og venskab. Om hvor vigtigt det er, at holde venskaber og ikke sætte dem over styr bl.a. på grund af bagateller og misundelse. Man starter ofte i livet med mange bekendtskaber. Nogle af dem bliver til egentlige venskaber, som måske varer hele livet. Venskab er kendetegnet ved loyalitet, fortrolighed, positive følelser overfor hinanden, respekt og en vis grad af overbærenhed.

” I gildet vi venner finder med det gode det gamle humør”.

 

Eftergildehallen var hyggelig. Der blev sunget både årtids sange og muntre danske viser.

Alt i alt. En rigtig god gildeaften.


oktober 2016

Den 1. oktober drog 12 gildebrødre fra 1. gilde afsted på vores årlige gildeweekend. Turen startede på Dronninglund Kunstcenter, som var lukket lørdag, fordi der skulle være fernisering om søndagen. Det forhindrede dog ikke arrangerende gruppe i at få fat i Peter Hvid Jensen, formand for bestyrelsen, til at komme og fortælle om kunstcenterets tilblivelse og åbne udstillingen for os en dag før ferniseringen. Hele centret var fyldt med Maria Dubins store abstrakte malerier alle forestillende farvestærke fabeldyr. Alle skoler i Rebild kommune har et af billederne hængende og det er første gang de alle er samlet i een stor udstilling.
 
Herefter drog vi til Rosenholt Spejdercenter, vejret var sensommer og vi nød Hans-Jørgen Ottosens bagekunst udendørs, mens Finn Bramsen via mobilos fik åbnet for jordvarmen i hytten. Herefter stod den på kulinariske nydelser, alle fremstillet helt fra bunden under kyndig vejledning fra HJO. Igen i år blev vi underholdt at Villy Fogs dejlige harmonikaspil. En megafin weekend.

November 2016

 

 

 

Så skete det igen. En rigtig dejlig gildehal med gæster og næsten alle 1. Gildes brødre, der bl.a. kunne fejre Hans Jørn Husum, der havde 25 års gildejubilæum. Hans Jørn modtog sin nål, gave fra gildet og tak for trofast arbejde i de forgangne 25 år.

 

Vi indledte med en dejlig november sang, skrevet af Pia Raug. Og så gik Gildemester Henning Nielsen i gang med sin gildemestertale. Med udgangspunkt i lysene, der tændes ved ridderoptagelser. For Sandheden. For Retfærdigheden. Henning talte om Retfærdighed. Om hvordan den opleves forskelligt, alt efter hvem man er og alt efter situationen. Om Jyske Lov, Skånske Lov og Sjællandske Lov, der alle blev erstattes af Danske Lov. Og ja, der afsiges stadig domme med hjemmel i såvel Jyske som Danske Lov. Med junigrundloven af 1849 fik vi magtfordelingen med Den Lovgivende, Den Udøvende og Den Dømmende magt. Og godt for det. I mange andre lande er retssamfundet ikke en selvfølgelighed. Senest ser vi, at man i Tyrkiet fængsler politikere fra oppositionen.

Også eksempler om retfærdighed, som den opleves i hverdagen blev behandlet af Mester.

Er vi enige med dommerne i Vild med Dans, når de dømmer som de gør, eller var det mere retfærdigt, at hende den flotte pige fik bedre karakterer. Fodbolddommere, dommere i tennis og badminton. Jo jo. Retfærdigheden er en svær ting.

Begrebet Hekseprocesser har vi kendt her til lands. Findes de stadig i en eller anden form?? Henning nævnte eksempler fra forskellige retssager, vel at mærke sager, der har været behandlet af domstolene i de senere år. Sager, hvor anklagemyndigheden og politiet bestemt ikke fortjener ros. Så er det godt, at vi har ”Den fjerde statsmagt”. Pressen. Den kan – og skal – være kritisk over for, hvad der foregår i vort samfund. En flot og gennemarbejdet gildemestertale.

Peder Bloch-Poulsen holdt 5 min. Sct. Georg. Han fortalte om forskellige pudsige tildragelser fra sin tid som officer i forsvaret. Hvordan man ved hjælp af et par tvillinger kunne bilde mandskabet ind, at der kunne skiftes tøj på ingen tid. Om en klokke i messen, der pludselig ikke kunne ringe, fordi ”nogen” havde kommet smeltet stearin ind i klokken.  Mere alvorligt var det, dan Peder fortalte om hvordan man næsten havde fremprovokeret skyderi mellem grækere og tyrkere på Cypern. Py ha.

Eftergildehallen var munter og hyggelig. Taler til jubilaren og fornuftig mad med vin af det herlige mærke ”Ad libitum”.  SÅDAN.


December 2016

På juletur med 1. Gilde, ih hvor blir’ man smuk

Som i december hvor vi var på tur med Esben Buch

I Urbans kælder mærkede vi så historie sus

Imens vi alle kigged på en enkelt flagermus

1.      Gilde, ih du milde, i den kælder ja der var vi ganske stille

 

Vi hørte så om Aalborgs rigtig mange bakke øer

Vi lyttede andægtigt, både svende og så møer

Om kældre og om minegange ganske uden frost

I en af dem, der havde Oste Allan faktisk ost

1.      Gilde, ih du milde, og en enkelt dram den gør os ret så milde

 

På Gildeborgen var der dækket op med julemad

Ja sild og kål og flæsk og pølse gør os ret så glad

Dessert med mandelgave ja, det er en herlig skik

Og Mogens han fik mandlen, delte ud ja ret så kvik

1.      Gilde, ih du milde, ja nu kommer julefreden ret så stille.


Januar 2017

18. Januar. 1. Gilde. Nytårsgildehal. Champagne, 50 års jubilæum. Ved eftergildehallen var der torsk med tilbehør på bordet. Så bliver det ikke bedre. Og da slet ikke med indlæg i gildehallen som gildemestertalen og 5 min. Sct. Georg. Igen en aldeles fremragende aften. Vi startede med besøg af Frank og Merete. De bød på champagne i anledning af Franks fødselsdag og fordi, de gerne ville være lidt sammen med gildet. Tak for det. Jørgen Scheving havde 50 års gildejubilæum. Det blev behøring fejret i gildehallen, hvor Jørgen modtog gildets gave. Af Stadsgildemester Flemming Hansen modtog Jørgen 50 års nålen og Landsgildets hilsen. Jørgen holdt 5 min. Sct. Georg. Han gik helt tilbage til sin ulvetid og tog udgangspunkt i den del af ulveløftet, der sagde:” Og hver dag at gøre en lille ting, der kan glæde eller hjælpe en anden”. Med den bagage i rygsækken blev Jørgen besøgsven for ”Oste Allan” For nogle år siden. var Allan flyttet på Gundorflund, og han ønskede sig en gildebroder som besøgsven. Det blev til mange gode stunder sammen med Jørgen. Det gav fantaktisk meget til dem begge to. Jørgen beskrev den varme, som turene med Allan gav. Det gav stof til eftertanke. Så ulveløftet, senere spejderløftet og gildeløftet er her blevet udlevet på fornemmeste vis. Jørgen Scheving blev naturligvis fejret med taler og skåler ved eftergildehallen.
Henning Nielsens gildemestertale indeholdt ikke ret meget om 2016. Det lod han Dronningen og Statsministeren om. Til gengæld var emnerne nutidige og fremtidige. Vores digitale og elektroniske hverdag. Han kunne lige så godt være startet med Storm P’s udsagn: ”Ordet moderne bør stryges af sproget. Det kan alligevel ikke bruges i morgen”.
Det hele går så ufatteligt stærkt nu om stunder. I december blev der opsendt en raket med et antal satellitter, som skal indgå i det fælles Europæiske Positioneringssystem. Det forventes klart i 2020 og vil være væsentligt mere præcist end det nuværende GPS system. Så kan der rigtig blive holdt øje med os. De selvkørende biler er på vej. Og så er der dronerne, der er i hastig fremmarch (hvis man ellers kan tale om march, når det er flyvende droner). Videre behandlede Mester forskellige tiltag i dagens Danmark. F.eks. vores fantastiske postvæsen POST NORD, hvor det sidste posthus i Aalborg (landets 3. største kommune) er lukket. At man ikke kan købe billetter på banegården. Nej, nej. Aalborg Banegård er ubemandet f.s.v. angår kundebetjening.
Og så. Parkering i Aalborg. På Sauers Plads var Henning ude for, at han kun kunne betale via en ap på sin mobiltelefon. Servicemedarbejderen sad i København, og skulle have vejledning med at finde ud af, hvad Aalborg var for en størrelse. Ak ja. Fagre nye verden. Slutteligt om George Orwells bog ”1984”, som Henning læste i 1960. Dengang skræmmende, men utænkeligt. I dag skræmmende, men absolut tænkeligt.
Således kom 1. Gilde ind i 2017 på bedste vis.


Februar2017

1. og 7. Gilde
Den 28. februar. Snakken gik så godt blandt de 98 gildebrødre på Trekanten i Aalborg Øst, at lederen Michael Mansdotter kaldte det en helligbrøde, at stoppe den. Men vi skulle jo i gang. Kurt Keldorff, 7. Gilde bød velkommen. Vi begyndte med at spise. Dejlig mad fra Trekantens cafe. Og så kom det, som 1. og 7. Gilde havde arrangeret. Foredrag med Michael Mansdotter. Forestil dig at du er et istidsmenneske. Du har lige lagt din kvinde ned med køllen. Slæbt hende ind i hulen, hvor hun så kan gå i gang med at lave ild. Selv går du ud i sneen for at jage et bytte. Pludselig hører du lige bag dig. Lyde, store lyde, langsomme lyde. Donk, donk. Du vender dig om og stirrer lige ind i en mammut. Du skyder hovedet frem, udstøder et gisp og kommer med små mærkelige lyde. Sådan kommer der endorfiner til hjernen. (Og dermed sikrer man sig, at tilhørerne ikke falder i søvn – genialt). Så var foredraget ellers skudt i gang. Det her holder jeg af oplyste Michael:

 

Farve: Rød
Dyr: Delfiner
Feriested: Græske Øhav
Bog: Vilde Svaner
Musik: Benny Andersen og Poul Dissing
Sport: Håndbold (men det var dengang)
Elsker: At lave mad.
OG IKKE MINDST: Har været KFUM Spejder.

Sådan præsenterede Michael Mansdotter sig. Skuespiller, teaterleder og nu leder af Trekanten i Aalborg Øst. Han er uddannet på Aarhus Teater. Skuespiller på Aalborg
Teater, hvor han i øvrigt mødte sin kone. Har været teaterleder på Limfjordsteatret i Nykøbing Mors. Leder af Jomfru Ane Teatret (de bedste af Michaels teater år). Blev så
leder på Odense Teater. Oplevede her, når der går politik i tingene. Exit Odense. Siden 2014 leder på Trekanten. Og det er lige ham. Den måde han fortalte om sig selv og sin karriere var så inspirerende, så let, at man næsten kunne fornemme, at han svævede.
Trekanten var et familiecenter. Fra år 2000 et Kultur- og foreningshus. Blev samtidig overført til kommunens Skole- og Kulturforvaltning. Trekantens kerneopgaver er ”at
understøtte borgerne i at realisere deres kunstneriske og kulturelle projekter”. Der er oprettet brugerråd for børn, unge og voksne. Omkring 100 foreninger kommer i huset. Man laver også arrangementer på tværs af foreninger. F.eks Visens Venner går sammen med Folkedanserne om et arrangement. Og hvad siger I til Lystfiskerfestival med fluebinding, lære at kaste med fiskestang (tørfiskning kaldes det).
På Trekanten drømmer de om meningsfulde fællesskaber, om at være et tidssvarendekulturhus og at dele viden. Michael sluttede med at erklære, at ”Trekanten blev mit livs øjenåbner”.
Michels havde valgt de sange, som vi skulle synge. 7. Gildes pianist Richardt Bjørno spillede til dejlige sange bl.a. af Benny Andersen.
Henning Nielsen, der kendte Michael fra dengang de boede på samme vej, overrakte foredragsholderen en dejlig kurv. Tak for i aften og så var det pludselig således, at
”Nu er jord og himmel stille”.23. april 2017
På vores gildeting i marts besluttede vi, at 2017 skulle være sidste gang vi holdt Sct. Georgs Gildehal i Helligåndsklosteret. Derfor havde arrangerende gruppe fået frie hænder til gøre det til en festlig aften. Aldrig har højsæde og spiseborde været så smukt pyntet med eksotiske blomster. Se billederne.
Det var derfor naturligt, at gildemestertalen handlede om klosteret og hvad det har betydet for befolkningen i Aalborg.
Han kunne også oplyse, at vi i 1. gilde 58 gange har fejret enten optagelse, eller væbner og ridder optagelse her i klosteret.
Alt har sin tid, leje at klosteret koster 1500kr og der deltog 16 mand fra 1. gilde. Sammenholdt med håbløse parkeringsforhold i centrum må vi erkende, at det var en fornuftig beslutning vi tog på gildetinget. 
Vi fik indsat 2 nye sideposter: Peder Bloch-Poulsen som skatmester og Hans-Jørgen Ottosen som kansler.
Vi hørte et godt Sct. Georgs budskab fra Finland og bekræftede igen vort gildeløfte. En helt igennem smuk og højtidelig afsked med disse rum.
   

maj 2017 

17. maj 2017. Slægt skal følge slægters gang. Det kunne være overskriften til aftenens gildemøde. Temaet var slægtsforskning. Vi havde besøg af Arne Leismann fra Aalborg Slægtshistoriske Forening. Sammen med vores egne Hans Jørgen Ottosen og Klaus Cordes fik vi en rigtig god indsigt i, hvad slægtsforskning er for en størrelse.

Det var interessant at høre om tidligere forskeres vanskeligheder med rigsarkiv, landsarkiver og diverse lokale arkiver. Her i Aalborg er vi så heldige, at Aalborg Stadsarkiv i dag er behjælpelig med at komme i gang med slægtsforskning.

Begreber som anetavler, diverse søgemuligheder på nettet, kirkebøger, folketællinger og meget anden blev gennemgået. Hvis du selv vil i gang, så begynd med www.startsiden.dk/slaegtsforskning.

Der blev givet flere eksempler på, hvordan man fandt familie endog meget langt tilbage. Også tankevækkende at sammenkæde flytninger med historiske begivenheder. Bl. Krige har ofte forårsaget, at familier bryder op og flytter fra et land til et andet. Kirkebøgerne er nok noget af det, der giver de fleste oplysninger. Men intet er fejlfrit. F.eks. under 2. verdenskrig blev der manipuleret med oplysninger om barnefaderen. (Gæt selv hvorfor).

Vi kom langt omkring med enkelte eksempler. Danmark naturligvis, men også Sverige, Tyskland, Østrig og Polen.

En rigtig hyggelig og oplysende aften. Og som der blev nævnt under kaffen, så er der sikkert gildebrødre, der vil interessere sig for slægtsforskning. Der kigger man pr. definition jo tilbage og ikke frem. Måske kan man føre sin slægt tilbage til Frederik den Tredje. Det var ham med ”Jeg vil dø i min rede”.

 juni 2017
Den 8. juni afholdt 1. gilde grillaften i Pumpehuset. Dette fordi vi havde aflyst drageskydningen og ledelsen syntes, at der var behov for at mødes og hygge, som vi er vant til.
Vejret var med os og de 20 deltagere fik en dejlig aften med god grillmad, kager og masser af socialt samvær.

Næste arrangement i 1. gilde bliver dragegildehal den 13. september


September 2017
Høstmarked

Den 9. september afholdt 1. Gilde og 9. Gilde Høstmarked i Gildeborgens Have. Der var mange gode lopper. Her ud over blev der solgt Peters fine sennep, 48 glas blev solgt. Der var fem forskellige bjesk, træting i form af fugle, ænder og Villys fine drejede juletræer. Der var kun ganske få ting der ikke blev solgt. Vedrørende lopper, blev de fleste dyre ting solgt. I forbindelse med Høstmarkedet underholdt Vester-Øster Hassing FDF musikkorps. Det var en rigtig god underholdning. Musikkorpset havde fået tilbudt at kunne købe et antal brugte trompeter til en meget rimelig pris, men de havde ingen penge. 9. og 1. Gilde besluttede derfor at donere de nødvendige penge til købet.
1. Gilde kunne glæde sig over et velbesøgt arrangement med en god indtjening til hjælpekassen.FDF underholdt os   Vores Loppemarked var velbesøgt

Dragegildehal

Onsdag den 13. September holdt 1. Gilde September gildehal. Da vi i år ikke har afholdt Drageskydning, kan det jo ikke hedde Dragegildehal. I sin gildemestertale kom Henning Nielsen langt omkring. Talen omhandlede nogle af alle de ting der er sket i sommer i Aalborg og alle de tilbud der er til vores aldersgruppe.
DGI stævnet, hvor flere af 1. Gildes medlemmer hjalp til med, var en positiv og spændende oplevelse. Han omtalte også ”Sprittens” forvandling til kulturcentrum. Her vil arkitekten Bjarke Ingels fra New York skabe et unikt kulturcentrum. Det bliver spændende. Aalborg fik besøg af 38 krydstogtskibe i sommer. Passagererne blev gejdet rundt til alle Aalborgs seværdigheder, som vi jo har mange af.

Henning fortalte om fire spændende foredrag han havde været til på een dag. Først østhavnens udvidelse og alle de byggeplaner der var iværksat der. Havnen omsætter for 300 millioner kroner om året. Her så han også de mange møllevinger Siemens bygger. De fleste på 75 meter, men om to år bliver de på 125 meter. Han var til rundvisning i Fjordbyen. Her fortalte Anders Toft Hougaard om bydelens forvandling til Fjordparken, et spændende projekt.
På Skråen i Nordkraft, fortalte journalist Kjeld Hansen om skiftende regeringers ødelæggelse af den danske natur siden 1830 havde man foretaget landvinding og tørlægning af store arealer. Først i de senere år er der ble-
vet rettet op på dette. I alt en spændende gildemestertale.

Sidste års Drageridder, Annette Ankeraa skulle have holdt 5 minutters Sct. Georg, men var desværre forhindret i at deltage. I stedet holdt Mogens Danielsen 5 minutters Sct. Georg. Mogens fortalte om ”Jyske Lov”. Loven
blev givet i Vordingborg den 10. marts 1241 og senere stadfæstet på Viborg Landsting maj 1241. Loven begynder med ” Med lov skal man land bygge”. Loven blev skrevet på dansk og gjaldt Jylland, Fyn og Slesvig. Loven blev udgivet som landskabslov. Ved middelalderens slutning omkring år1300, indførtes loven i en samlet lov for hele landet, her under Skåne, som var en del af Danmark. Lidt misvisende blev den benævnt Jyske Lov i stedet for Danske Lov. Loven har været godt skrevet, idet de
sidste dele af loven først blev ophævet i 1900-tallet. Et spændende emne at høre om. På dette tidspunkt plejer vi at overdrage Drageridderkæden til den nye drageridder. Da vi ikke har afholdt Drageskydning kunne dette ikke lade sig gøre. Vi måtte derfor finde på noget nyt. Tidligere kunne man blive Drageridder ved at købe et lod til 5 kroner. Denne tradition er nu ophørt.
Gildeledelsen har derfor bestemt at der i september måned hver år udnævnes en Drageridder der har gjort sig fortjent til titlen. Det skal være en person som i sit daglige virke har vist, at han/hun brænder for spejderideen og for gildebevægelsen. En person, der gør sin pligt, frem for at kræve sin ret. En sådan person har vi i 1. Gilde, nemlig Mogens Danielsen. Du har været særdeles aktiv i de 46 år du har været i 1. Gilde. Trods dit handicap, er du
altid den der melder dig først når der skal udføres opgaver. Derfor fortjener du at blive udnævnt til den første Drageridder efter det nye system.

Hjertelig til lykke.


Oktober 2017
Lørdag den 30. september var 1. gilde på weekendtur. Vi havde lånt De gule spejderes dejlige bjælkehytte, som ligger lige i skovkanten ved Støvring. Vi var 12 der deltog og vi startede med at gå en dejlig tur i skoven efterfulgt af fri leg på plænen. Herefter kaffe i den varme og hyggelige stue, som indeholdt masser af spændende ting og sager, som vidnede om, at her bor en aktiv spejdertrop.
Middagen var, trods trange kår i køkkenet, særdeles velsmagende. I aftenens løb underholdt Peder os med at fortælle og vise os tegninger af hans nye selvvalgte opgave. Han vil igen kopiere en stol, som blev fundet i Tut Ankh Amon's grav.
Denne gang en stol med indlagt elfenben og guldbelagte ben. vi glæder os til at se resultatet.
Inden vi gik til ro, trak Villy sin harmonika frem og gav os et par numre, vi kunne synge med på. De fleste af os måtte sove på gulvet, da de øverste køjer ikke var egnede til stive gamle kroppe.
Da vi afleverede nøglen søndag formiddag, nævnte vi, at køkkenet ikke var ret stort, Hertil blev der svaret, at Gule spejdere sandelig laver mad over bål, så hvad skal man overhovedet med et køkken. Til gengæld var det gratis at låne hytten, den skal jo bruges! Alt i alt en dejlig weekend i skønne omgivelser.

Gildemøde i oktober 2017

Fortælling om en farfar – ja ikke en helt almindelig farfar, det er nemlig Lange Anton, som jo var Esben Buchs farfar, og en meget markant politiassistent i Aalborg. En politibetjent, der kendte sin by og dens mange facetter, i den mere grå zone af borgerskabet. Anton Pedersen er det borgerlige navn. Anton var en farfar, der virkelig gav børnebørn en oplevelse, og turen omkring vinterbadet og vist nok badeanstalten i Lykkegade. Det var i de tider hvor et godt kendskab til mange af de mere suspekte i byen, var en fordel og ikke altid var det nødvendigt med en tur omkring politigården, en snak og et tag i ”vingebenet” kunne løse nogle uenigheder. Besøg på morgenværtshuse, gav mange fine informationer og oplysninger. Det var nok også en fordel at ”Lange Anton” havde en vis størrelse af kropsbygning, man kunne jo let blive den lille. Ja, når så der ikke blev åbnet, havde kropsbyningen den fordel, at så kunne Anton Pedersen, jo bare ligge skulderen til, så kom dør, karm og det hele med ind. Tak til Esben, der er virkelig god til at fortælle. Husk er du nysgerrig, findes der bøger fra den tid. Bøger om ”Lange Anton” m.fl. Ca. 30 deltog i denne aften, hvor der var kaffe og wienerbrød. Onsdag d. 11. oktober.

Januar 2018

Nytårskur

1.gilde stod i år for vores nytårskur som foregik på Trekanten. 94 deltagere inkl. gæster havde nogle dejlige timer sammen med en nytårskur i perfekte rammer og med en rigtig god stemning. Efter velkomstdrink i foyeren bød GM i 1. gilde Henning Nielsen velkommen ved de festligt pyntede borde hvor vi kunne se frem til en 3 retters meny, Jørgen fra Visens Venner bidrog med sit spil til den gode stemning. Efter forret overrakte stadsgildemester Flemming Hansen Sct. Georgsprisen til Elin Danielsen-DDS Blårævene og Susanne Dreisler-DDS Hardeknud. Efter hovedret underholdt Lise og Beth fra Visens Venner med nogle dejlige viser som fik humøret endnu højere op, ligesom de sang for i diverse fællessange.

Herefter blev uddelt donationer:

FDF Tamburkorps V og Ø Hassing Musikkreds v/ Mona Jensen har af 1. og 9. Gilde fået 7.000 kr. til indkøb af brugte musikinstrumenter.

De Gule Spejdere-Rold Skov Gruppe v/Niels Jørgen Lang har fra 1. Gilde modtaget 1.500 kr. til indkøb af motorsav.

Skyggebørn i Aalborg v/ Jes Dige modtog fra 1. Gilde 5.000 Kr. til hjælp til deres store og beundringsværdige arbejde for støtte til børn som er ramt af sorg.

KFUM Spejderne i Svenstrup v/Berit Maas Vølker modtog fra økonomisk koordinering 13.500 Kr. som hjælp til deres nye udeværksted.

Efter kaffe med gammeldags æblekage kunne vi sige farvel, og se tilbage på en dejlig eftermiddag.


1. Gilde holdt Nytårsgildehal den 24. januar. 17 af gildets 21. brødre deltog.
Vi havde til denne gildehal vendt op og ned på den traditionelle programafvikling idet vi indledte aftenen med måltidet, som var kogt torsk med tilbehør. Derefter gildehal og til slut kaffe med småkager.
GM Henning Nielsen indledte gildehallen med at takke gildets brødre for deltagelse ved den velarrangerede nytårskur den 13. januar i kulturhuset Trekanten. Gildeskatmester Peder Bloch-Poulsen redegjorde for økonomien ved arrangementet. Takket være god budgettering og benhård omkostningsstyring sluttede regnskabet med et overskud på tre kroner! Det kan vist ikke gøres bedre! Henning glædede sig over den positive respons, der er kommet i de sociale medier fra deltagerne.
Gildemesteren fortsatte sin GM tale med et retrospektivt overblik over det forløbne år i samfundet. Talen berørte forskellige emner som informationsteknologi, sundhedsteknologi, miljøødelæggende plastaffald, restlig forfølgelse af misbrugsproblemer og miljøets effekt på The Great Barrier Reef. Om den stigende havtemperaturs ødelæggelse af korallerne i ”The Reef” sagde Henning: Jeg tror ikke den   australske regering behøver at sætte penge af til dusør til den, der finder en løsning. Der findes ikke nogen nem måde til at afkøle verdenshavene. Det er en opgave for Georg Gearløs og Anders And.
Om det stigende forbrug af plast og EU-Kommissionen europæiske plastikplan oplyste Henning, at al emballage lavet af plastik i EU skal genanvendes fra 2030. Samtidig skal brugen af engangsplastik og mikroplastik begrænses. –Vi kan ikke leve uden plastik, men vi kan blive slået ihjel af det, hvis vi ikke ændrer politik, siger kommissionens første næstformand, Frans Timmerman.
Henning fortsatte: Jeg tror på at vi i Danmark kan bliv førende i bestræbelserne på at finde bæredygtige alternativer til brug af plast. Plast laves af olie, så hvorfor ikke prøve at lave tilsvarende produkter, hvor olien stammer fra raps eller maj olie…..
Hans Jørn Husum holdt fem minutter Sct. Georg, som var et godt supplement til gildemesterens overblik over 2017.
Ved kaffebordet efter gildehallen drøftede vi blandt andet rammerne for den påtænkte gildetur med overnatning. Målet i år skal være: GO WEST.
Arrangerende gruppe ønskede at få kommentarer til aftenens afvikling. Resultatet blev, at fremtidige gildehaller i 1. Gilde nok kommer til at forløbe på samme måde som denne, men med start allerede kl. 18 eller 18.30.