Velkommen til    

1. Sct. Georgs Gilde i Aalborg

 

Vi er et mandsgilde, og vi er pt. 17 aktive medlemmer. Vi afholder 4 gildehaller om året. Disse gildehaller foregår i Gildeborgen. Derudover afholdes der ca. 5 årlige gildemøder, som afhængig af mødets karakter foregår i eller udenfor Gildeborgen. Som noget nyt afholder vi, sammen med 9. gilde, Høstmarked for at tjene penge til hjælpekassen. Hvert andet år arrangerer vi og 9. gilde Bilrally for alle gildemedlemmer i Aalborg.

Om efteråret er vi på weekendtur til en spejderhytte i oplandet og om foråret laver vi en udflugt med overnatning med vore damer.

 

 

 

kontakt til Gildemester