Retningslinier

 
Alle møder starter kl. 18.30, medmindre specielle forhold gør, at tidspunktet skal være et andet
 
Andre møder:
er det op til arrangørerne at bestemme "menuen" (afhængig af hvad og hvor arrangementet finder sted)
men prisen skal altid fremgå af indbydelsen og må ikke overstige kr. 100,-, undtagen der er givet dispensation af gildeledelsen.
 
Diverse satser
Følgende fødselsdage fejres:
50 - 60 - 70 år og herefter hvert 5. år.
Gavepris: 200,- kr.

Følgende jubilæer fejres:
25 - 40 - 50 - 60 år og herefter hvert 5. år.
Gavepris: 300,- kr.

Øvrige priser:
Fremmed foredragsholder: (vingave) 150,- kr.
Mandelgave: 100,- kr.

Som hovedregel gives der kun gaver til egne gildebrødre
 

Drikkevarer:
Flemming Markussen er udnævnt til "Tørstmester" for alle fællesarrangementer.
Hans opgave er, at sørge for, at der altid er øl - vand - snaps - vin og kaffe/te til de enkelte møder (inkl. alkoholdfrie genstande).
Prisen for en genstand er 10,- kr. uanset hvilken genstand ,vi taler om. Vin på små flasker dog 15,- kr.
Kaffe/te er med i kuvertprisen.
Betaling (på mødet) kan være kontant - via mobil-pay eller via et system med et "klippekort".
 
Fane til begravelse/bisættelse
Når fanen skal bruges ved en bisættelse/begravelse, er det faneherollen fra det gamle gilde, der møder op. Det er den person, de efterladte kender.
 
Gildehaller:
er altid med spisning - Sild - dagens ret fra Gistrup - kaffe/te med "kage"              
Prisen er max 100 kr. pr. møde (dagens ret koster 50 kr. + evt. 10 kr. ekstra for "store" portioner)
Derudover betales drikkevarer
Nytårsgildehallen er undtaget herfra
Slagteren og kokken i Gistrup http://www.slagteren-kokken.dk/ - Mad ud af huset - dagens middag
Husk at sige, at det er til Sct. Georgs Gilderne
 
Gildeposten:
Det er arrangørerne af det enkelte møde, der har ansvaret for, at der efterfølgende sendes et referat til Gildeposten
 
Grupper og klynger:
Indtil gildetinget i 2022 fortsætter de eksisterende grupper fra de tre tidligere gilder.
Klyngerne fortsætter ligeledes til gildetinget i 2022, hvorefter de udgår. Det er klyngerne, der har ansvaret for fremtidige arrangementerne frem til gildetinget i 2022.
Undtaget er gildehaller, hvor grupper/klynger står for eftergildehallen. Til gildetinget står de for forplejningen.
Ledelsen står for selve gildehallen og selve gildetinget
 
Indbydelser:
Mødearrangørerne sender indbydelsen til kansleren, der udsender til alle gildebrødre
Derudover sender kansleren en indbydelse til
DGK Eva  Lykke Madsen -
evalykkem2014@g.mail.com
Redaktøren af Gildeposten Janne Voss Hansen - janne@vosshansen.dk

 

Kontingent:
Kontingentet er på kr. 300,- pr. kvartal forfalder hver den 1. i hvert kvartal.
Betaling kan ske ved overførsel, MobilePay eller kontant. MobilePay og kontant dog kun hvis du ikke har andre muligheder.
Overførsel til konto
7455-1027951, MobilePay 22273790.
 

Køkkenhjælp:
til gildehaller og ellers efter behov.
De sædvanlige personer bestilles af arrangørerne af de enkelte arrangementer
 

Tilmeldinger:
fra den enkelte gildebror foregår ved at sende beløbet (som er nævnt på indbydelsen) til skatmesteren.
Først der er du tilmeldt. Det kan ske ved overførsel, mobilePay eller kontant. (Se under kontingent)

Sidst ajourført 11/7-2021