Opgavefordeling

 

Gildeledelsens ansvar:
1.
    Gildets økonomi
2.    Budget overholdes
3.    Afholdelse af gildeting
 

Gildemesters opgaver:
1.
    Ledelse af gildet
2.    Informere om nyt fra landsgildet
3.    Kommunikationsled til Distriktsgildet og Landsgildet
4.    Samarbejdet med andre gilder
5.    Deltage i relevante møder i Distriktsgildet
 

Kanslers opgaver:
1.
    Ansvar for gildets arkiv
       Herunder opbevaring af ”juridiske” dokumenter
2.    Opbevaring af gildeskrå
3.    Ansvar for forhandlingsprotokol
       Beslutninger fra gildeting m.v.
4.    Ajourføring af landsgildekartotek
5.    Udsendelse af relevante dokumenter til gildebrødrene
6.    Deltage i relevante møder i Distriktsgildet
 

Skatmesters opgaver:
1.
    Opkrævning af kontingent
2.    Betaling af kontingent til Distriktsgilde, Gildeborgen og Landsgilde
3.    Betaling af diverse udgifter
4.    Bogføring og regnskab
5.    Sørge for revision af regnskabet
6.    Kontrollere at budgettet overholdes
8.    Tilvejebringe gildenåle og –mærkater
9.    Deltage i relevante møder i Distriktsgildet
10.  Modtage betaling/tilmelding til de forskellige arrangementer
 

Flagheroldens opgaver:
1.
    At udrulle og sammenrulle Dannebrog under Gildehallen
2.    At deltage i Danmarkssamfundets Valdemarsdag (15. juni) med fanen
3.    At være fanevagt ved kirkelige handlinger
 

 Stavheroldens opgaver:
1.
    Anmoder gæster og gildebrødre om at tage plads i Gildehallen
2.    At spille musik i Gildehallen
3.    At anmode ledelse, gæster og gildebrødre om at forlade Gildehallen
 

Spejderkontaktens opgaver:
1.
    At deltage i udvalgets møder
2.    At informere om, hvad der sker i udvalget
3.    At bringe gildets ønsker til spejderne videre gennem udvalget
 

Broderkæden – repræsentantens opgaver:
1.
    At være kontaktperson til broderkæden
2.    At informere gildet om, hvad der sker i broderkæden
 

Webmasters opgaver:
At vedligeholde gildets hjemmeside med alt relevant materiale
 

Relevanter møder i Distriktssgildet:
Marts – Gildemestermøde
April –   Orientering for gildeledelser
Maj –    Distriktsgildeting
September – Gildemestermøde
November - Distriktsgilderådsmøde
 

Sidst ajourført 11/7-2021