Gildeledelsen marts 2024 - marts 2025:
   
Gildemester (GM)

Per Bluhme Larsen

Gildekansler (GK) Bjarne Nielsen
Gildeskatmester (GS) Kurt Keldorff
   
Andre poster  
Flagherold Willy Fogh
Stavherold Lars Hedegaard
Skriver Hvervet udføres af kansleren
Webmaster Kurt Keldorff
Gildeposten Arrangerende grupper
Spejderkontakt Henrik Larsen
GIM Udpeges af ledelsen efter behov
Tørstmester Flemming Markussen
Oplysningsudvalg Hvervet udføres af gildeledelsen
Revisorer Sven Orla Rasmussen og Ole Max Müller
Repræsentanter til Foreningen Gildeborgen Svend Erik Jensen, Flemming Markussen
   
Suppleanter Gildemester: Svend Erik Jensen
Kansler: Flemming Hansen
Skatmester: Ole Max Müller
Revisor: Flemming Hansen

 

Slut