Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
 
Indsamling og anvendelse af personoplysninger
Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt I forbindelse med dit medlemskab af Sct. Georgs Gilderne i Danmark herunder: 1. Sct. Georgs Gilde Aalborg. Har du indtastet/afgivet en række almindelige personoplysninger. Disse er overordnet: □ Dit navn □ Din adresse □ Din e-mailadresse □ Dit telefonnummer/mobilnummer □ Din fødselsdato □ Dine spejderdata □ Evt. et portræt billede af dig selv. Disse personoplysninger behandler Sct. Georgs Gilderne Danmark i forbindelse med dit medlemskab af Gildebevægelsen. Ligeledes anvendes dine data til fakturering af dit kontingent til 1. gilde. På datoen for udmeldelse af Gildebevægelsen, eller ved dødsfald, slettes alle dato undtagen navn, fødselsdato, dødsdato og e-mail, da disse indgår i din Landsgildets historik, sammen med de poster du har haft i gildebevægelsen.
 
Brug af billeder/video på hjemmesiden
Der anvendes billeder/video, væsentligst stemningsrelateret optaget ved forskellige arrangementer i forbindelse med gildernes arrangementer og events. Dataansvarlig i 1. Sct. Georgs Gilde Aalborg er gildemesteren. Er man uønsket med på et sådant billede/video, kan man henvende sig til den respektive instans/ansvarlige for gildet,og få billedet/videoen fjernet.
 
Behandling af personoplysninger – samtykke
I forbindelse med din optagelse i Sct. Georgs Gilderne i Danmark og dermed din oprettelse i medlemsdatabasen er du for- pligtig til at modtage tidsskriftet Sct. Georg. Det gilde du tilhører udsender referat fra afholdte møder, og orientering om næste møde. Dette er du også pligtig at modtage pr. e-mail. Du giver derfor ved din optagelse i gildebevægelsen, samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail med ovenstående informationer. Der udsendes ikke mails af markedsføringsmæssig karakter via Sct. Georgs Gilderne i Danmark
 
Datasikkerhed
Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med opfyldelsen af dit medlemskab af Sct. Georgs Gilderne i Danmark, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant. (Se også ”Behandling af personoplysninger”).
Vi anvender tredjeparter til behandling af dine personoplysninger: Det er i forbindelse med hjemmesiden www.sctgeorg.dk One.com mailto:support@dk.one.com tlf.: 4690 7100. Det er i forbindelse med hjemmesiden www.1gilde.sct.georg.aalborg.dk Surftown. Per Henrik Lings Allé 4, 4.DK-2100 Copenhagen Denmark Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandler, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
 
Oplysning, indsigelse, ændring, og sletning
På din egen profilside efter Login og Password på www.sctgeorg.dk kan du se alle oplysninger Landsgildet har registreret vedrørende din person.
Har du spørgsmål, indsigelser mv. kan du kontakte: Din kansler i eget gilde.
Hvis du ønsker at klage over Sct. Georgs Gilderne i Danmarks behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 email: dt@datatilsynet.dk