1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg

Kalender 2021

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Dato Arrangement Arrangør      
4/12-2021 Juletur i skoven med damer
afsluttende med julefrokost
Klynge 3     Klynge 3
25/11-2021 Fredslyset Spejderkontakten og 1. gilde      
4/11-2021 Distriktsgildehal Distriktsgildet og 9. gilde      
12/10-2021 Gildemøde Klynge 2   Klynge 2  
21/9-2021 Gildehal Klynge 1 Klynge 1    
19/8-21 Gildeting (det nye 1. gilde) Klynge 2     Klynge 2
9/8-2021 Buderup Ødekirke Distriktsgildet og 2. gilde      
11/7-2021 Vesterhavsmarch Udvalget      
15/6-2021- Aflyst Friluftsmøde med damer Klynge 2   Klynge 2  
18/5-2021 Gildemøde Klynge 1 Klynge 1    
27/4-2021 - Aflyst Sct. Georgs Gildehal Klynge 3     Klynge 3
24/3-2021 - Aflyst 1., 5. og 7. gilde
Indbydelse og dagsorden til gildeting
Klynge 2 (forplejning)   Klynge 2  
??/2-2021 - Aflyst Indbydelse til Fælles gildemøde 12. gilde      
26/1-2021 - Aflyst Indbydelse til nytårsgildehal Klynge 1 Klynge 1    
9/1-2021 - Aflyst Indbydelse til nytårskur 10. gilde      
  Sidst ajourført 29/4-2021        

Den klynge, der er arrangør, har ansvaret for at afholde alle aktiviteter i forbindelse med et møde.
Hvis klyngen f.eks. er arrangør af en gildehal, er det selve gildehallen og eftergildehallen.

Du kan finde de 3 gilders grupper her og klynger her

Der er ikke flere aktiviteter i 2021